Utwórz fakturę

NG Futbal - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.07.2015
Basic information
Nazwa firmy NG Futbal
PIN 47783672
TIN 2024093225
Data utworzenia 21 maj 2014
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NG Futbal
Bernolákova 634/27
97271
Nováky
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 560 €
Zysk 1 071 €
Date of updating data: 03.07.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,425
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 650
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,775
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,425
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,071
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,071
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 354
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 354
Date of updating data: 03.07.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,560
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 7,560
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,166
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 745
C. Usług (účtová grupa 51) 5,350
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 51
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,394
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,465
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 21
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 21
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -20
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,374
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 303
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,071
Date of updating data: 03.07.2015
Date of updating data: 03.07.2015