Utwórz fakturę

Bever - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Bever
PIN 47961287
TIN 2024168751
Data utworzenia 27 listopad 2014
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bever
Plynárenská 7/A
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -4 215 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,485
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 250
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 250
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,235
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,235
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,235
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,485
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 785
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,215
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,700
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 500
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,200
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,200
D. Usług (účtová grupa 51) 4,200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,200
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,200
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,215
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,215
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4461733.tif
Date of updating data: 06.08.2015