Utwórz fakturę

Osoba Ing. Andrea Podstrelencová w Słowacji

# Nazwa firmy Data Funkcja Udostępnij Status spółki
Osoba: Ing. Andrea Podstrelencová, Zarejestrowana siedziba: Valachovej 6 Bratislava 841 01
1 NN Životná poisťovňa 25.10.2014 Dyrektor, člen Aktywna
2 NN dôchodková správcovská 25.10.2014 Dyrektor, člen Aktywna
3 NN Tatry - Sympatia, d.d.s. 25.10.2014 Dyrektor, člen Aktywna