Utwórz fakturę

Osoba Rastislav Hanuš w Słowacji

# Nazwa firmy Data Funkcja Udostępnij Status spółki
Osoba: Rastislav Hanuš, Zarejestrowana siedziba: 95501 Topoľčany, Streďanská 2013/26
1 Žochár Moto Team, združenie Członkowie zarządu Aktywna
Osoba: Rastislav Hanus, Zarejestrowana siedziba: Bratislava 851 05
2 TRUCK WASH 03.04.2013 Właściciel, Dyrektor 2 500 € (50%) Aktywna
Osoba: Rastislav Hanuš, Zarejestrowana siedziba: Streďanská 2013/26 Topoľčany 955 01
3 INMAT 11.09.2015 Dyrektor 4 650 € (50%) Aktywna
Osoba: Rastislav Hanuš, Zarejestrowana siedziba: Topoľčany 955 01
4 INMAT 14.11.2015 Właściciel 4 650 € (50%) Aktywna
Osoba: Rastislav Hanus, Zarejestrowana siedziba: Topoľčianska 3210/17 Bratislava 851 05
5 Ra-Ha 15.03.2011 Właściciel, Dyrektor 5 000 € (100%) Aktywna