Vytvoriť faktúru

Západoslovenské tehelne, štátny podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Západoslovenské tehelne, štátny podnik
Stav V likvidácii
IČO 00015326
DIČ 2020404848
Dátum vzniku 01 Januára 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Západoslovenské tehelne, štátny podnik
Moyzesova 2
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 587 €
Zisk -246 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,981,506
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,968,762
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,968,762
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,968,762
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,744
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,744
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 229
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,515
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,981,506
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,289,606
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 567,588
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 567,588
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,722,264
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,964,337
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,242,073
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -246
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 691,900
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 166
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 166
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 79,665
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 264,727
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 97,615
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,615
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,035
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,578
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,350
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,149
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 347,342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 587
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 587
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 587
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 512
D. Služby (účtová skupina 51) 512
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 75
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 322
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 182
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 182
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -321
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -246
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4226812.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015