Vytvoriť faktúru

Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik
Stav Zrušená
IČO 00153893
Dátum vzniku 01 Januára 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik
Pestovateľská č. 2
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00153893
 • Sídlo: Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik, Pestovateľská č. 2, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1989
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.1991Zrušené obchodné meno:
   Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská č. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelne a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti:
   1. technického a technologického výskumu a vývoja pre bytovú a občiansku výstavbu s uplatňovaním elektronizácie a robotizácie predovšetkým: a/ konštrukcií stavebných sústav a dielov a technologických procesov b/ strojnotechnologických zariadení a technologických procesov výroby betónových dielcov, vrátane výroby funkčných vzoriek, prototypov a overovacích sérií c/ vnútropodnikovej manipulácie a dopravy stavebných materiálov a výrobkov
   2. typizácie stavebných sústav a dielov s vypracúvaním projektových podkladov realizačných výstupov a projektovej dokumentácie experimentálnych objektov alebo ich častí.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu, vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Šimovič - poverený fumkciou riadi-teľa Za koníčkom č. 7 Pezinok
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik
   Nové sidlo:
   Pestovateľská č. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelne a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti:
   1. technického a technologického výskumu a vývoja pre bytovú a občiansku výstavbu s uplatňovaním elektronizácie a robotizácie predovšetkým: a/ konštrukcií stavebných sústav a dielov a technologických procesov b/ strojnotechnologických zariadení a technologických procesov výroby betónových dielcov, vrátane výroby funkčných vzoriek, prototypov a overovacích sérií c/ vnútropodnikovej manipulácie a dopravy stavebných materiálov a výrobkov
   2. typizácie stavebných sústav a dielov s vypracúvaním projektových podkladov realizačných výstupov a projektovej dokumentácie experimentálnych objektov alebo ich častí.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu, vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Šimovič - poverený fumkciou riadi-teľa Za koníčkom č. 7 Pezinok