Vytvoriť faktúru

Hydrostav, štátny podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hydrostav, štátny podnik
Stav Zrušená
IČO 00153958
Dátum vzniku 01 Júla 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Hydrostav, štátny podnik
Miletičová č. 21
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00153958
 • Sídlo: Hydrostav, štátny podnik, Miletičová č. 21, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1989
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Hydrostav, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Miletičová č. 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socia- listickej spoločnosti dodávkami stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch inžinierskeho, vodného a priemyslového staviteľstva, vrátane ekologických investícií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie výrobné a nevýrobné činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov. - vykonávať obchodnú činnosť: distribúciu a predaj závodného časopisu Úder - výroba tehliarskych výrobkov - poskytovanie služieb verejnej cestnej dopravy v rámci inej hospodárskej činnosti
   medzinárodnú nákladnú dopravu
   vnútroštátnu nákladnú dopravu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ivan Čarnogurský - r i a d i t e ľ Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Ľubor Salíni - ekonomický námestník, 2.zástupca riaditeľa Breč-tanova 17 Bratislava
   03.04.1992Nové predmety činnosti:
   medzinárodnú nákladnú dopravu
   vnútroštátnu nákladnú dopravu
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Hydrostav, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Miletičová č. 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socia- listickej spoločnosti dodávkami stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch inžinierskeho, vodného a priemyslového staviteľstva, vrátane ekologických investícií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie výrobné a nevýrobné činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov. - vykonávať obchodnú činnosť: distribúciu a predaj závodného časopisu Úder - výroba tehliarskych výrobkov - poskytovanie služieb verejnej cestnej dopravy v rámci inej hospodárskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ivan Čarnogurský - r i a d i t e ľ Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Ľubor Salíni - ekonomický námestník, 2.zástupca riaditeľa Breč-tanova 17 Bratislava