Vytvoriť faktúru

Vydavateľstvo T A T R A N , š.p. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vydavateľstvo T A T R A N , š.p.
Stav Zrušená
IČO 00164453
Dátum vzniku 01 Júla 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Vydavateľstvo T A T R A N , š.p.
Michalská 9
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00164453
 • Sídlo: Vydavateľstvo T A T R A N , š.p., Michalská 9, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1989
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.02.1996Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo T A T R A N , š.p.
   Zrušené sidlo:
   Michalská 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie neperiodických publikácií v rozsahu vydavateľského oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SSR podľa príslušných platných predpisov o vydávaní a rozširovaní hudobnín a iných neperiodických publikácií
   obstarávanie návrhov, výroby a odbytu markatilných tlačovín pre potreby socialistických organizácií v zmysle platných predpisov
   veľkoobchodný predaj knižnej produkcie, markantilu, účelových a záujmových publikácií a ostatnej produkcie vydavateľstva cez obchodné organizácie a systémy
   maloobchodný predaj vlastnej produkcie vy- davateľstva
   aktívna účasť v združení Knižná kultúra a s cieľom vytváranie podmienok pre plynulú spoluprácu s vydavateľstvami, organizáciami oprávnenými vydávať neperiodické publikácie a knižným obchodom
   propagačná a výstavná činnosť
   vydávanie periodickej tlače podľa prísluš- ných všeobecne záväzných právnych predpisov
   obstarávanie návrhov, výroby a odbytu markantilných tlačovín pre potreby organizácií a individuálnych odberateľov
   vlastný veľkoobchodný predaj a predaj cez obchodné organizácie iných odberateľov periodickej tlače, knižnej produkcie, markantilu, účelových a záujmových publikácií a ostatnej tlačenej produkcie vydávateľstva
   vlastný zahraničný predaj a predaj cez podniky zahraničného obchodu periodickej tlače, knižnej produkcie a markantilu, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
   maloobchodný predaj produkcie vlastnej aj iných vydavateľsiev vo vlastnej distribučnej sieti
   propagačná a výstavná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   PhDr. Eva Mládeková - riaditeľ Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 4 Bratislava
   01.12.1995Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Mládeková - riaditeľ Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 4 Bratislava
   30.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Greňa Kukučíno-va 16 Spišské Bystré
   Ing. Peter Tvrdoň - riaditeľ Bierutova 13 Bratislava
   31.03.1993Nový štatutárny orgán:
   Štefan Greňa Kukučíno-va 16 Spišské Bystré
   Ing. Peter Tvrdoň - riaditeľ Bierutova 13 Bratislava
   30.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Tvrdoň - Zástupca riaditeľa: Bierutova 13 Bratislava
   Doc. PhDr Ján Vilkovský , CSc. Radarová 6 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo T A T R A N , š.p.
   Nové sidlo:
   Michalská 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie neperiodických publikácií v rozsahu vydavateľského oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SSR podľa príslušných platných predpisov o vydávaní a rozširovaní hudobnín a iných neperiodických publikácií
   obstarávanie návrhov, výroby a odbytu markatilných tlačovín pre potreby socialistických organizácií v zmysle platných predpisov
   veľkoobchodný predaj knižnej produkcie, markantilu, účelových a záujmových publikácií a ostatnej produkcie vydavateľstva cez obchodné organizácie a systémy
   maloobchodný predaj vlastnej produkcie vy- davateľstva
   aktívna účasť v združení Knižná kultúra a s cieľom vytváranie podmienok pre plynulú spoluprácu s vydavateľstvami, organizáciami oprávnenými vydávať neperiodické publikácie a knižným obchodom
   propagačná a výstavná činnosť
   vydávanie periodickej tlače podľa prísluš- ných všeobecne záväzných právnych predpisov
   obstarávanie návrhov, výroby a odbytu markantilných tlačovín pre potreby organizácií a individuálnych odberateľov
   vlastný veľkoobchodný predaj a predaj cez obchodné organizácie iných odberateľov periodickej tlače, knižnej produkcie, markantilu, účelových a záujmových publikácií a ostatnej tlačenej produkcie vydávateľstva
   vlastný zahraničný predaj a predaj cez podniky zahraničného obchodu periodickej tlače, knižnej produkcie a markantilu, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
   maloobchodný predaj produkcie vlastnej aj iných vydavateľsiev vo vlastnej distribučnej sieti
   propagačná a výstavná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Tvrdoň - Zástupca riaditeľa: Bierutova 13 Bratislava
   Doc. PhDr Ján Vilkovský , CSc. Radarová 6 Bratislava