Vytvoriť faktúru

TEXTILANKA výrobné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEXTILANKA výrobné družstvo
IČO 00167592
DIČ 2020356745
IČ DPH SK2020356745
Dátum vzniku 16 Marca 1992
Právna forma Družstvo
Sídlo TEXTILANKA výrobné družstvo
Továrenská 38
90061
Gajary
Finančné informácie
Tržby a výnosy 175 643 €
Zisk 11 569 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347797214
Fax(es) 0347797214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,809
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,809
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,982
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,311
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,654
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 83,791
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,095
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 2,523
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 2,523
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 46,164
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,839
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,569
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,696
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,954
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,861
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,478
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,028
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,355
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 175,643
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 175,631
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 159,175
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 79,179
C. Služby (účtová skupina 51) 19,046
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 58,002
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,270
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,561
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,468
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,406
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,589
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,589
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,585
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,883
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,314
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,569
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00167592 DIČ: 2020356745 IČ DPH: SK2020356745
 • Sídlo: TEXTILANKA výrobné družstvo, Továrenská 38, 90061, Gajary
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Húšek predseda Stupavská 1374/32 Malacky 901 01 25.03.2011
  Milan Adamovič člen Záhorácka 5/54 Malacky 901 01 15.06.2005
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek - predseda družstva Stupavská 1374/32 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.03.2011
   07.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prelec - predseda Velehradská 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.06.2005
   26.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prelec - predseda Velehradská 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.06.2005
   25.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prelec - predseda Tekovská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.06.2005
   13.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Milan Adamovič - člen Záhorácka 5/54 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 15.06.2005
   Ing. Ján Prelec - predseda Tekovská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.06.2005
   12.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   výroba textilná a odevná
   farbenie látok a priadze
   výroba papierenská a polygrafická - sieťotlač
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Jurkáček - predseda 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír - člen predstavenstva 904 Závod
   14.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prelec - podpredseda Tekovská 9 Bratislava
   15.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Augustín Jurkáček - predseda 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír - člen predstavenstva 904 Závod
   Ing. Ján Prelec - podpredseda Tekovská 9 Bratislava
   14.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 1374/32 Malacky
   Augustín Jurkáček 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír 904 Závod
   03.06.1999Nové obchodné meno:
   TEXTILANKA výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Továrenská 38 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   zabezpečenie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   výroba textilná a odevná
   farbenie látok a priadze
   výroba papierenská a polygrafická - sieťotlač
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.06.1999Zrušené obchodné meno:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary"
   Zrušené sidlo:
   Gajary
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   maloobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
   veľkoobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
   sieťotlač
   priemyselná výroba textilných výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Ježík Planet 3 Bratislava
   Ing. Tomáš Kramer Nobelovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ján Prelec Tekovská 9 Bratislava
   Ladislav Temer Hlavná 344 Gajary
   22.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 1374/32 Malacky
   Ing. Ján Ježík Planet 3 Bratislava
   Augustín Jurkáček 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír 904 Závod
   Ing. Tomáš Kramer Nobelovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ján Prelec Tekovská 9 Bratislava
   Ladislav Temer Hlavná 344 Gajary
   21.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernst Alojz - člen 605 Gajary
   Ing Michal Húšek - predseda Malacky
   Augustín Jurkáček - podpredseda 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír - člen 904 Závod
   Ing. Tomáš Kramer - člen K. Marxa Bratislava
   Ing. Ján Prelec - člen Tekovská 9 Bratislava
   Ladislav Temer - člen 344 Gajary
   20.12.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen K. Marxa Bratislava
   Ing. Ján Prelec - člen Tekovská 9 Bratislava
   19.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Hurbanová Gajary
   Karola Jurkáčková - členka 418 Gajary
   Peter Kolečkář - člen 533 Gajary
   Anna Žalcová Gajary
   09.04.1993Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   maloobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
   veľkoobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
   sieťotlač
   priemyselná výroba textilných výrobkov
   08.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   iná činnosť v odbore 735 (diplomy, stavebná činnosť)
   maloobchodný predaj vlastných a nakupovaných výrobkov, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a ďalej maloobchodná činnosť v odboroch 654, 664, 702, 708, 746 (výrobky tkáčovne, obrusy, prestieranie, podbradníky, strapce, ozdobnícke výrobky, kalendáre, detské osušky
   poskytovanie služieb v odboroch 703, 715, 717, 733, 969 (zákazkové šitie odevov, požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby, reprografická činnosť, vývoz fekálií, opracovanie reziva, potlač tričiek, manglovanie prádla, maliarske a natieračské práce, doprava, zasklievanie okien a drobné murárske práce)
   výroba v odboroch 654, 664, 708, 709, 746 (tkáčska výroba, pletiarska výroba, sieťotlač, šitie štátnych zástav, trepetálok, obrusov, prestrieraní)
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary"
   Nové sidlo:
   Gajary
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   iná činnosť v odbore 735 (diplomy, stavebná činnosť)
   maloobchodný predaj vlastných a nakupovaných výrobkov, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a ďalej maloobchodná činnosť v odboroch 654, 664, 702, 708, 746 (výrobky tkáčovne, obrusy, prestieranie, podbradníky, strapce, ozdobnícke výrobky, kalendáre, detské osušky
   poskytovanie služieb v odboroch 703, 715, 717, 733, 969 (zákazkové šitie odevov, požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby, reprografická činnosť, vývoz fekálií, opracovanie reziva, potlač tričiek, manglovanie prádla, maliarske a natieračské práce, doprava, zasklievanie okien a drobné murárske práce)
   výroba v odboroch 654, 664, 708, 709, 746 (tkáčska výroba, pletiarska výroba, sieťotlač, šitie štátnych zástav, trepetálok, obrusov, prestrieraní)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ernst Alojz - člen 605 Gajary
   Mária Hurbanová Gajary
   Ing Michal Húšek - predseda Malacky
   Augustín Jurkáček - podpredseda 4 Kostolište
   Karola Jurkáčková - členka 418 Gajary
   Peter Kolečkář - člen 533 Gajary
   Ing. Dušan Krajčír - člen 904 Závod
   Ladislav Temer - člen 344 Gajary
   Anna Žalcová Gajary