Vytvoriť faktúru

TATRA ESTATE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA ESTATE
IČO 00168653
DIČ 2020313119
IČ DPH SK2020313119
Dátum vzniku 14 Decembra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TATRA ESTATE
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 317 154 €
Zisk 319 090 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0337725305, 0905472956, 0252932811
Fax(es) 0337724592
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,416,391
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,219,148
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,421,560
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,406
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,253,055
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,099
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,797,588
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 3,797,588
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,196,085
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 741,376
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 659,177
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,177
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,199
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 454,675
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,075
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 449,600
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,158
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,416,391
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,372,163
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,060,060
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,060,060
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 226,927
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 226,927
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,125,548
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 3,125,548
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 640,538
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 640,538
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319,090
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,594
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,281
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,338
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,338
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 556
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,044
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 293
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 293
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,634
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 10,634
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 306,483
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 317,154
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 306,483
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,671
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,713
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114,665
D. Služby (účtová skupina 51) 76,273
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,063
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,472
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,982
4. Sociálne náklady (527, 528) 609
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,637
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 49,437
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 49,437
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 720
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,918
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,441
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 115,545
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 287,657
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 286,720
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 286,720
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 937
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 937
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 856
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 856
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 286,801
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 329,242
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,152
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 319,090
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
 • IČO:00168653 DIČ: 2020313119 IČ DPH: SK2020313119
 • Sídlo: TATRA ESTATE, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Juraj Pivovárči člen Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 23.06.2016
  JUDr. Daniela Vargová predseda Komenského 6490/38 Piešťany 921 01 23.06.2016
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2016Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Vargová - predseda predstavenstva Komenského 6490/38 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 23.06.2016
   JUDr. Juraj Pivovárči - člen predstavenstva Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.06.2016
   29.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Csaba Géza Varga - podpredseda predstavenstva Komenského 38 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 15.03.2015
   03.04.2015Nové obchodné meno:
   TATRA ESTATE a.s.
   16.07.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.07.2001Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   18.11.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   14.12.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby
   reprografické práce
   reklamná a propagačná činnosť