Vytvoriť faktúru

Reštaurácie, štátny podnik Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Reštaurácie, štátny podnik Bratislava
Stav Zrušená
IČO 00179329
DIČ 2020801618
Dátum vzniku 01 Januára 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Reštaurácie, štátny podnik Bratislava
námestie SNP 2
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -44 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,866
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,862
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,866
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,844
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 282,789
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 282,789
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -258,901
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 22
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 44
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 44
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -44
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -44
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4248282.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00179329 DIČ: 2020801618
 • Sídlo: Reštaurácie, štátny podnik Bratislava, námestie SNP 2, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1989
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.1990Zrušené obchodné meno:
   Reštaurácie, štátny podnik Bratislava
   Zrušené sidlo:
   námestie SNP 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti Reštaurácií, štátny podnik Bratislava je poskytovanie služieb verejného stravovania a ubytovania, s ktorými bezprostredne súvisí poskytovanie niektorých doplnkových služieb platených a neplatených v súlade s odborovou normou o kategorizácii zariadení verejného stravovania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Kvetoslav Spišák Vilova 9 Bratislava
   15.05.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Kvetoslav Spišák Vilova 9 Bratislava
   14.05.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Kvetoslav Spišák Vilova 9 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Reštaurácie, štátny podnik Bratislava
   Nové sidlo:
   námestie SNP 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti Reštaurácií, štátny podnik Bratislava je poskytovanie služieb verejného stravovania a ubytovania, s ktorými bezprostredne súvisí poskytovanie niektorých doplnkových služieb platených a neplatených v súlade s odborovou normou o kategorizácii zariadení verejného stravovania.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Kvetoslav Spišák Vilova 9 Bratislava