Vytvoriť faktúru

Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing
Stav Zrušená
IČO 00212385
Dátum vzniku 01 Júla 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00212385
 • Sídlo: Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing,
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1989
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.1992Zrušené obchodné meno:
   Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výkony pre štátne organizácie Československej štátnej dráhy v plnom rozsahu základného predmetu činnosti štátneho podniku, ktorý je špecializovanou železničnou organizáciou podľa zákona o organizácii Československej štátnej dráhy.
   1. Vykonáva
   práce a činnosti spojené s delimitáciou a likvidáciou štátneho podniku ŽSM, kombinát do termínu stanoveného zakladateľom
   činnosti spojené s prevedením delimitácie v zmysle rozhodnutia ministra dopravy ČSFR č.j. 19.033/1990-330
   poradenskú a inžiniersku činnosť, ako i technickú pomoc v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry
   2. Spracováva
   technickoekonomické a organizačné projekty a štúdie rozvoja železničnej infraštruktúry
   analýza posudzovaných zákaziek stavebnej montážnej činnosti pre železnicu
   3. Poskytuje služby v oblasti inžinierskej obchodnej, poradenskej, ekonomickej, právnickej, organizačnej, zahraničnej obchodnej činnosti v zmysle oprávnenia, prognostickej koncepčnej, dokumentaristiky, publicistiky a propagácie stavebnej montážnej činnosti pre ČSD.
   4. Koordinuje
   úlohy vedeckotechnického rozvoja stavebnej montážnej činnosti pre ČSD
   špecializované kapacity organizačnej železnice
   vyššie dodávateľské funkcie stavebnej montážnej činnosti pre ČSD
   5. Zabezpečuje
   realizáciu projektu v oblasti racionalizácie inžiniersko projekčných prác s riadiacou a správnou činnosťou /výpočtová technika, reprodukčná technika, média výpočtovej techniky atď./
   proces vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov v stavebno montážnej činnosti
   6. Vyhodnocuje
   na základe vypísaných výberových konaní návrhy najvýhodnejších projektov na jednotlivé akcie pre ČSD.
   7. Na základe a v rozsahu príslušného oprávnenia
   projektová činnosť
   verejná cestná doprava
   ubytovacie a stravovacie služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kavický - riaditeľ Partizánska 796 Galanta
   Ing. Igor Klesniak - zástupca riaditeľa Leniningradská 2 Žilina
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Železničný inžiniering, štátny podnik skrátený názov Želing
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Výkony pre štátne organizácie Československej štátnej dráhy v plnom rozsahu základného predmetu činnosti štátneho podniku, ktorý je špecializovanou železničnou organizáciou podľa zákona o organizácii Československej štátnej dráhy.
   1. Vykonáva
   práce a činnosti spojené s delimitáciou a likvidáciou štátneho podniku ŽSM, kombinát do termínu stanoveného zakladateľom
   činnosti spojené s prevedením delimitácie v zmysle rozhodnutia ministra dopravy ČSFR č.j. 19.033/1990-330
   poradenskú a inžiniersku činnosť, ako i technickú pomoc v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry
   2. Spracováva
   technickoekonomické a organizačné projekty a štúdie rozvoja železničnej infraštruktúry
   analýza posudzovaných zákaziek stavebnej montážnej činnosti pre železnicu
   3. Poskytuje služby v oblasti inžinierskej obchodnej, poradenskej, ekonomickej, právnickej, organizačnej, zahraničnej obchodnej činnosti v zmysle oprávnenia, prognostickej koncepčnej, dokumentaristiky, publicistiky a propagácie stavebnej montážnej činnosti pre ČSD.
   4. Koordinuje
   úlohy vedeckotechnického rozvoja stavebnej montážnej činnosti pre ČSD
   špecializované kapacity organizačnej železnice
   vyššie dodávateľské funkcie stavebnej montážnej činnosti pre ČSD
   5. Zabezpečuje
   realizáciu projektu v oblasti racionalizácie inžiniersko projekčných prác s riadiacou a správnou činnosťou /výpočtová technika, reprodukčná technika, média výpočtovej techniky atď./
   proces vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov v stavebno montážnej činnosti
   6. Vyhodnocuje
   na základe vypísaných výberových konaní návrhy najvýhodnejších projektov na jednotlivé akcie pre ČSD.
   7. Na základe a v rozsahu príslušného oprávnenia
   projektová činnosť
   verejná cestná doprava
   ubytovacie a stravovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kavický - riaditeľ Partizánska 796 Galanta
   Ing. Igor Klesniak - zástupca riaditeľa Leniningradská 2 Žilina