Vytvoriť faktúru

Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik
Stav Zrušená
IČO 00228168
Dátum vzniku 01 Januára 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik
Stupava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00228168
 • Sídlo: Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik, Stupava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1989
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.1993Zrušené obchodné meno:
   Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Stupava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohopodársku výrobu - rastlinnú a živočíšnu
   pestuje, produkuje, skladuje a spracúva ovocie, zeleninu, sušené výrobky a jedlé huby, vyrába ovocné vína a ovocné mušty
   zabezpečuje výsadbu, rekonštrukciu a údržbu sadov, plantáží a parkov, vrátane projektovej pripravenosti a poskytovanie slu- žieb špeciálnou mechanizáciou na pôdnu dezinfekciu, ochranu a výživu rastlín, výsadbu a na zber ovocia i iným socialistickým organizáciam
   servisnú a opravárenskú činnosť strojov z dovozu pre špecializovanú výrobu drobného ovocia
   obchodnú činnosť v rámci predmetu činnosťi
   zahranično-ochodnú činnosť prostredníctvom podnikov zahraničného obchodu
   a rozmnožuje sadbový materiál ovocných drevín, jahôd a ostatných rastlín pre vlastnú potrebu a iné socialistické org. a drobných pestovateľov
   zariadenia pre špecializovanú záhradnícku výrobu, vrátane montáže zariadení pre výrobu strojov, náhradných dielov na stroje a zariadenia i pre iné socialistické org.
   stavebno-montážne práce, vrátane stavebnej výroby /výroba betónovej zmesi, betónových stľpikov do sadov a viníc a ďalších výrobkov z betónu, čistenie novostavieb, čistenie a hlbenie studní, výstavby oplotení, povrchové údržby a opravy ciest a chodníkov a spevňovanie svahov, výstavba lešení, údržba a rekonštrukcia fasád, striech, utesňovanie okien a natieranie konštrukcií/
   čistenie kanálov a nádraží PHM
   prevádzkovanie vlastných predajní, ubytovacích a stravovacích zariadení, vrátane poskytovania prísl. služieb
   nákup ovocia a zeleniny a ostatných poľnohospodárskych výrobkov,ň
   zahraničnoobchodnú činnosť prostredníctvom PZO:
   Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti udelilo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zák.č. 42/80 Zb. o poľnohospodárskych stykoch so zahraničním v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 2.7.1990 pod č.j. 13/5481/133/90 v zmysle § 6 ods. 1 písm. a/ Zák.č. 42/1990 o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších zmien a doplnkov v tomto rozsahu:
   .Vývoz a produkcia organiz.: č.col.sadzobPoložka níka: --------------------------------------------- čerstvé prípadne sprsacované ovocie a zelenina: 0808105, 0808202, 0809209, 0809403, 0810100, 0810304, 0810908, - sadbový rastlinný materiál: 0601209, 0602205, 1212303 - záhradnické potreby a zariadenia: 8432295
   .Dovoz pre vlastnú potrebu č.col.sadzoborganizácie: níka: Položka --------------------------------------------- sadenice, rastliny, ovocné stromy, zákrsky a kry: 8601209, 0602205 - stroje a zariadenia na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby: 8432295, 8433607, 8433518, 8433909, 8435, 8435103, 8435901, - náhradné diely pre servisné a opravárenskú činnosť strojov z dovozu: 8435901, 8436291, 8436801, 8438609, 8438803, 8438901, - biologický materiál na skvalitnenie ovocia a zeleniny: 3102408 - chemické prosrieky na zabezpečenie ochrany a výživy rastlín: 3808106, 3808, 203, 3808301 - vykonáva sprostredkovateľskú činnosť /služby/ v oblasti zahranično-obchodnej činnosti ______________________________________
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Valter H E C K - riaditeľ Tr.L. Novomestského 35 Bratislava
   Ing. Vladimír Meško - zástupca riaditeľa,vedúci odborový referent obchodného útvaru
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Stupava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   poľnohopodársku výrobu - rastlinnú a živočíšnu
   pestuje, produkuje, skladuje a spracúva ovocie, zeleninu, sušené výrobky a jedlé huby, vyrába ovocné vína a ovocné mušty
   zabezpečuje výsadbu, rekonštrukciu a údržbu sadov, plantáží a parkov, vrátane projektovej pripravenosti a poskytovanie slu- žieb špeciálnou mechanizáciou na pôdnu dezinfekciu, ochranu a výživu rastlín, výsadbu a na zber ovocia i iným socialistickým organizáciam
   servisnú a opravárenskú činnosť strojov z dovozu pre špecializovanú výrobu drobného ovocia
   obchodnú činnosť v rámci predmetu činnosťi
   zahranično-ochodnú činnosť prostredníctvom podnikov zahraničného obchodu
   a rozmnožuje sadbový materiál ovocných drevín, jahôd a ostatných rastlín pre vlastnú potrebu a iné socialistické org. a drobných pestovateľov
   zariadenia pre špecializovanú záhradnícku výrobu, vrátane montáže zariadení pre výrobu strojov, náhradných dielov na stroje a zariadenia i pre iné socialistické org.
   stavebno-montážne práce, vrátane stavebnej výroby /výroba betónovej zmesi, betónových stľpikov do sadov a viníc a ďalších výrobkov z betónu, čistenie novostavieb, čistenie a hlbenie studní, výstavby oplotení, povrchové údržby a opravy ciest a chodníkov a spevňovanie svahov, výstavba lešení, údržba a rekonštrukcia fasád, striech, utesňovanie okien a natieranie konštrukcií/
   čistenie kanálov a nádraží PHM
   prevádzkovanie vlastných predajní, ubytovacích a stravovacích zariadení, vrátane poskytovania prísl. služieb
   nákup ovocia a zeleniny a ostatných poľnohospodárskych výrobkov,ň
   zahraničnoobchodnú činnosť prostredníctvom PZO:
   Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti udelilo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zák.č. 42/80 Zb. o poľnohospodárskych stykoch so zahraničním v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 2.7.1990 pod č.j. 13/5481/133/90 v zmysle § 6 ods. 1 písm. a/ Zák.č. 42/1990 o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších zmien a doplnkov v tomto rozsahu:
   .Vývoz a produkcia organiz.: č.col.sadzobPoložka níka: --------------------------------------------- čerstvé prípadne sprsacované ovocie a zelenina: 0808105, 0808202, 0809209, 0809403, 0810100, 0810304, 0810908, - sadbový rastlinný materiál: 0601209, 0602205, 1212303 - záhradnické potreby a zariadenia: 8432295
   .Dovoz pre vlastnú potrebu č.col.sadzoborganizácie: níka: Položka --------------------------------------------- sadenice, rastliny, ovocné stromy, zákrsky a kry: 8601209, 0602205 - stroje a zariadenia na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby: 8432295, 8433607, 8433518, 8433909, 8435, 8435103, 8435901, - náhradné diely pre servisné a opravárenskú činnosť strojov z dovozu: 8435901, 8436291, 8436801, 8438609, 8438803, 8438901, - biologický materiál na skvalitnenie ovocia a zeleniny: 3102408 - chemické prosrieky na zabezpečenie ochrany a výživy rastlín: 3808106, 3808, 203, 3808301 - vykonáva sprostredkovateľskú činnosť /služby/ v oblasti zahranično-obchodnej činnosti ______________________________________
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Valter H E C K - riaditeľ Tr.L. Novomestského 35 Bratislava
   Ing. Vladimír Meško - zástupca riaditeľa,vedúci odborový referent obchodného útvaru