Vytvoriť faktúru

MEDIKA, štátny podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIKA, štátny podnik
Stav V likvidácii
IČO 00437697
DIČ 2020325692
Dátum vzniku 01 Januára 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo MEDIKA, štátny podnik
Bojnická 10
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00437697 DIČ: 2020325692
 • Sídlo: MEDIKA, štátny podnik, Bojnická 10, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1989
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.03.2001Nové obchodné meno:
   MEDIKA, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   28.02.2001Zrušené obchodné meno:
   MEDIKA, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   PhMr. Zuzana Reinprechtová Bystrický rad 31 Zvolen
   16.09.1999Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Zuzana Reinprechtová Bystrický rad 31 Zvolen
   15.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elemír Vida - riaditeľ Ondavská 8 Bratislava
   22.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elemír Vida - riaditeľ Ondavská 8 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Rybanský - riaditeľ Haanova 46 Bratislava
   19.05.1998Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   doplnková výroba humánnych liečivých prípravkov, galenických foriem liečiv, polotovarov a infúznych roztokov
   18.05.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   25.03.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   24.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   05.03.1997Nové predmety činnosti:
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Rybanský - riaditeľ Haanova 46 Bratislava
   04.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zásobovanie zdravotníckych zariadení humánnymi a veterinárnymi liečivami, laboratórnymi potrebami, okrem veterinárnych imunobiologických prípravkov, pre iné zariadenia než zdravotnícke len v rozsahu a s obmedzeniami podľa právnych predpisov
   doplnková výroba liečivých prípravkov, galenických foriem liečiv, polotovarov a infúznych roztokov
   nákup, uskladňovanie súborov podľa úprav príslušných orgánov
   zaisťovanie dodávok liečiv, diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb pre zdravotnícke zariadenia v podnikoch zahraničného obchodu
   realizácia dodávok zdravotníckej techniky a ostatnej technológie pre zdravotnícku investičnú výstavbu v schválenom rozsahu
   Štátny podnik Medika vykonáva iné činnosti súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce. Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 18.10.1990, č.j. 13/7825/ 132/90, reg.č. 108003147 v tomto rozsahu: Dovoz farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, výrobkov zdravotníckych, zdravotných materiálov, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky, vrátane náhradných dielov, komponentov prevádzkových materiálov na ich prevádzku, pre potreby zdravotníckych zariadení v SR
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmlúv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v Slovenskej republike vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním alebo obstarávaním technicko poradenskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, zástupca riad Haanova 46 Bratislava
   Prom.farm. Viera Žilincová - riaditeľka Hrebendova 18 Bratislava
   18.01.1993Nový štatutárny orgán:
   Prom.farm. Viera Žilincová - riaditeľka Hrebendova 18 Bratislava
   17.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Prom.farm. Tibor Pavlík-Novolský Žukovova 58 Bratislava
   01.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, zástupca riad Haanova 46 Bratislava
   31.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Pospíšil - obchodný námestník, prvý zástupca r Baltská 11 Bratislava
   Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, druhý zástupc Hočiminova 46 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   MEDIKA, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   zásobovanie zdravotníckych zariadení humánnymi a veterinárnymi liečivami, laboratórnymi potrebami, okrem veterinárnych imunobiologických prípravkov, pre iné zariadenia než zdravotnícke len v rozsahu a s obmedzeniami podľa právnych predpisov
   doplnková výroba liečivých prípravkov, galenických foriem liečiv, polotovarov a infúznych roztokov
   nákup, uskladňovanie súborov podľa úprav príslušných orgánov
   zaisťovanie dodávok liečiv, diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb pre zdravotnícke zariadenia v podnikoch zahraničného obchodu
   realizácia dodávok zdravotníckej techniky a ostatnej technológie pre zdravotnícku investičnú výstavbu v schválenom rozsahu
   Štátny podnik Medika vykonáva iné činnosti súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce. Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 18.10.1990, č.j. 13/7825/ 132/90, reg.č. 108003147 v tomto rozsahu: Dovoz farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, výrobkov zdravotníckych, zdravotných materiálov, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky, vrátane náhradných dielov, komponentov prevádzkových materiálov na ich prevádzku, pre potreby zdravotníckych zariadení v SR
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmlúv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v Slovenskej republike vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním alebo obstarávaním technicko poradenskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Prom.farm. Tibor Pavlík-Novolský Žukovova 58 Bratislava
   RNDr. Jozef Pospíšil - obchodný námestník, prvý zástupca r Baltská 11 Bratislava
   Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, druhý zástupc Hočiminova 46 Bratislava