Vytvoriť faktúru

I.S. SYSTÉM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.S. SYSTÉM
IČO 00584550
DIČ 2020300293
IČ DPH SK2020300293
Dátum vzniku 13 Júna 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.S. SYSTÉM
nábr. arm. gen. L. Svobodu 34
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 645 €
Zisk -3 421 €
Kontaktné informácie
Email is-system@smartems.eu
Phone(s) 0245943555, 0905413977
Fax(es) 0245943555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,429
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,429
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,732
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 563
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 563
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,070
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 99
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,697
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 486
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,211
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,429
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,386
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,247
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,247
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -58,212
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,435
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -63,647
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,421
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,815
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 58,815
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,815
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,645
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,645
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,645
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,002
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,285
D. Služby (účtová skupina 51) 2,717
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,357
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,357
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 64
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -64
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,421
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,421
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00584550 DIČ: 2020300293 IČ DPH: SK2020300293
 • Sídlo: I.S. SYSTÉM, nábr. arm. gen. L. Svobodu 34, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Júna 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava 31.05.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefan Pylypov 2 324 € (35%) náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
  Ing. Štefan Pylypov 1 660 € (25%) Bratislava
  Mária Pylypovová 1 328 € (20%) náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
  Ing. Mária Pylypovová ml. 1 328 € (20%) náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Ing. Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Mária Pylypovová náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Ing. Mária Pylypovová ml. náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Ing. Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Mária Pylypovová náb.arm.gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   27.05.1993Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti.
   Návrh, vývoj, výroba a predaj procesoro- vých, elektronických a mechanických zariadení v rozsahu bezpečného napätia.
   Poskytovanie sotfwaru.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Vykonávanie inžinierských stavieb.
   Vykonávanie bytových a občianskych stavieb.
   Vykonávanie priemyselných stavieb.
   Noví spoločníci:
   Mária Pylypovová náb.arm.gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   26.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj elektronických zariadení a programov /HW-SW/
   vývoj, výroba a predaj presnej mechaniky
   výroba nápisov, propagačných zariadení a materiálov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.06.1990Nové obchodné meno:
   I.S. SYSTÉM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nábr. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj elektronických zariadení a programov /HW-SW/
   vývoj, výroba a predaj presnej mechaniky
   výroba nápisov, propagačných zariadení a materiálov
   Noví spoločníci:
   Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Ing. Štefan Pylypov náb. arm. gen. L. Svobodu 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia