Vytvoriť faktúru

C H E M T R A D I N G - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C H E M T R A D I N G
IČO 00584576
DIČ 2020362531
Dátum vzniku 04 Júna 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C H E M T R A D I N G
Terchovská 185
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 000 €
Zisk 1 716 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0943943440
Mobile phone(s) 0943943440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 306,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 225,075
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 225,075
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 225,075
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,202
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 81,202
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 153
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81,049
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,277
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,635
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,059
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,059
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 57,221
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 257,480
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -200,259
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,716
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,642
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 57,651
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 57,495
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 57,495
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 156
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 171,198
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 171,198
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,793
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,313
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,980
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,980
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 357
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 357
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 357
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 283
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,263
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 547
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4161629.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015