Vytvoriť faktúru

SLOVINTERNORM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVINTERNORM
IČO 00584690
DIČ 2020314120
IČ DPH SK2020314120
Dátum vzniku 12 Júna 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVINTERNORM
Krížna 44
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 585 232 €
Zisk -13 844 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.internorm.sk
Mobile phone(s) +421903233262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,429,787
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 237,442
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 237,442
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,396
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 234,046
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,146,503
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 83,125
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 83,125
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 761,842
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 760,619
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 760,619
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,223
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 301,536
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 181,161
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 120,375
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 45,842
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45,842
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,429,787
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 245,851
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,891
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,891
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 239,165
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 239,165
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,844
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,182,564
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 873
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 873
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,180,498
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 907,931
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 907,931
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 253,062
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,027
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 585
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,490
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,403
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,193
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,193
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,372
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,372
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 585,232
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,030
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 556,661
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,541
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 595,296
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,949
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 214,789
D. Služby (účtová skupina 51) 328,649
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,420
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,826
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,594
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 106
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,390
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,390
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,993
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,064
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,304
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 365
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 18
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 344
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,265
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 488
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 488
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 777
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -900
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,964
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00584690 DIČ: 2020314120 IČ DPH: SK2020314120
 • Sídlo: SLOVINTERNORM, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Norbert Cigánek Vretenová 3500/3 Bratislava 841 04 04.10.2006
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01 15.11.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. 6 639 € (100%) Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   21.05.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   12.04.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom motorových vozidiel
   11.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Vretenová 3500/3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2006
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   31.10.2006Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   30.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.1993
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.1993
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   25.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   24.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   30.05.1997Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   29.05.1997Zrušeny spoločníci:
   EOTA Handels - Ges.m.b.H Manerbachstrasse 188 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   17.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   16.12.1993Zrušené obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 46 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo
   výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov
   výroba a predaj stavebných materiálov
   stavebno-montážna činnosť.
   nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Ján Petráš B. Nemcovej 1906/A Topoľčany
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.06.1990Nové obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo
   výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov
   výroba a predaj stavebných materiálov
   stavebno-montážna činnosť.
   nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   EOTA Handels - Ges.m.b.H Manerbachstrasse 188 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Ján Petráš B. Nemcovej 1906/A Topoľčany
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia