Vytvoriť faktúru

ANDALUZIANA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANDALUZIANA
IČO 00585084
DIČ 2020332072
IČ DPH SK2020332072
Dátum vzniku 13 Júla 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANDALUZIANA
Pekárska 11
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 220 705 €
Zisk 14 633 €
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,194,895
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 929,633
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 929,633
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 300,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,947
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 112,597
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 510,089
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 265,262
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 149,170
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 117,857
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,857
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,705
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,608
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 116,092
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 100,236
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,856
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,194,895
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 751,663
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 787,751
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -57,360
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -57,360
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,633
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 443,232
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 161,438
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 92,878
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,878
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 281,794
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 220,705
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 220,705
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,955
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 181,750
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,538
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,087
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,689
D. Služby (účtová skupina 51) 97,587
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 52,824
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 52,824
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,351
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 52,167
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 108,342
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,574
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36,574
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,574
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,593
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,633
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016