Vytvoriť faktúru

AGROTRADE, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROTRADE, akciová
Stav Zrušená
IČO 00585114
Dátum vzniku 14 Augusta 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo AGROTRADE, akciová
Miletičova 23
82006
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00585114
 • Sídlo: AGROTRADE, akciová, Miletičova 23, 82006, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Augusta 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.06.2009Zrušené obchodné meno:
   AGROTRADE, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj vrátane balených trvanlivých potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení a tabakových výrobkov
   prenájom techniky a technológie
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu
   výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Godovič - podpredseda predstavenstva Hviezdoslavova 12 Galanta
   Ing. Milan Grác - člen Nad Tehelňou 11 Trenčín
   Ing. Marián Lipka , CSc. - predseda predstavenstva Mierová 60 Bratislava
   28.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Lipka , CSc. - predseda predstavenstva Mierová 60 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľudmila Lipková - predseda predstavenstva Trenčianska 46 Bratislava
   11.07.1997Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľudmila Lipková - predseda predstavenstva Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Ivan Godovič - podpredseda predstavenstva Hviezdoslavova 12 Galanta
   Ing. Milan Grác - člen Nad Tehelňou 11 Trenčín
   10.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Godovič - člen Hviezdoslavova 12 Galanta
   Ing. Milan Grác - člen Nad Tehelňou 11 Trenčín
   JUDr. Ľudmila Lipková - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Prímus - člen nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   07.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Godovič - člen Hviezdoslavova 12 Galanta
   Ing. Milan Grác - člen Nad Tehelňou 11 Trenčín
   JUDr. Ľudmila Lipková - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Prímus - člen nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   06.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Grác - člen gen. Svobodu 13 Trenčín
   Ing. Marián Lipka , CSc. - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Vlastimil Poláček - člen Komenského 2 Piešťany
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Prímus - člen nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   AGROTRADE, akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj vrátane balených trvanlivých potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení a tabakových výrobkov
   prenájom techniky a technológie
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu
   výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Grác - člen gen. Svobodu 13 Trenčín
   Ing. Marián Lipka , CSc. - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Vlastimil Poláček - člen Komenského 2 Piešťany
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Prímus - člen nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   29.09.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROTRADE, účastinná spoločnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie, spracovanie, rozbor a realizácia obchodných operácií nadväzujúcich na finančno-ekonomickú aktivitu Slovenskej poľnohospodárskej banky, ús. a zabezpečujúcich rozvojové potreby ostatných účastinárov i ďalších zmluvných partnerov spoločnosti
   nákup a prenájom techniky, technológie a ďalších predmetov postupného opotrebenia pre potreby účastinárov a ostatných zmluvných partnerov spoločnosti
   poskytovanie konzultačných, poradenských, sprostredkovateľských, opravárenských servisných a iných služieb účastinárom a ďalším zmluvným partnerom spoločnosti
   rozvoj a modernizácia výrobných kapacít a rozširovanie sortimentu výroby účastinárov a iných zmluvných partnerov spoločnosti pre potreby vnútorného trhu združovanie investičných prostriedkov účastinárov a iných zmluvných partnerov za účelom zabezpečenia vlastnej výrobnej činnosti spoločnosti
   nákup a predaj surovín, polotovarov, výrobkov a služieb v tuzemsku vrátane maloobchodnej činnosti a dovoz - vývoz výrobkov a služieb vo vzťahu k zahraničiu v súlade s predmetom činnosti /okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie FMZO/, Zahraničnoobchodná činnosť:
   obilniny spolu
   čerstve ovocie
   čerstvá zelenina
   cement
   slad
   mäso v jatočnej úprave
   surové kože hovädzie
   výsekové mäsá
   mäsové výrobky
   syry
   maslo
   sušené a kondezované mlieko
   cestoviny
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Balogh Topoľova 51 Nové Zámky
   Ing. Milan Grác gen. Svobodu 13 Trenčín
   Ing. Alojz Lipka Na kopci 39 Žilina
   Ing. Marián Lipka , CSc. - riaditeľ spoločnosti Trenčianska 46 Bratislava
   Peter Marčan - podpredseda Oblúková 17 Trnava
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Primus nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   14.08.1990Nové obchodné meno:
   AGROTRADE, účastinná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie, spracovanie, rozbor a realizácia obchodných operácií nadväzujúcich na finančno-ekonomickú aktivitu Slovenskej poľnohospodárskej banky, ús. a zabezpečujúcich rozvojové potreby ostatných účastinárov i ďalších zmluvných partnerov spoločnosti
   nákup a prenájom techniky, technológie a ďalších predmetov postupného opotrebenia pre potreby účastinárov a ostatných zmluvných partnerov spoločnosti
   poskytovanie konzultačných, poradenských, sprostredkovateľských, opravárenských servisných a iných služieb účastinárom a ďalším zmluvným partnerom spoločnosti
   rozvoj a modernizácia výrobných kapacít a rozširovanie sortimentu výroby účastinárov a iných zmluvných partnerov spoločnosti pre potreby vnútorného trhu združovanie investičných prostriedkov účastinárov a iných zmluvných partnerov za účelom zabezpečenia vlastnej výrobnej činnosti spoločnosti
   nákup a predaj surovín, polotovarov, výrobkov a služieb v tuzemsku vrátane maloobchodnej činnosti a dovoz - vývoz výrobkov a služieb vo vzťahu k zahraničiu v súlade s predmetom činnosti /okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie FMZO/, Zahraničnoobchodná činnosť:
   obilniny spolu
   čerstve ovocie
   čerstvá zelenina
   cement
   slad
   mäso v jatočnej úprave
   surové kože hovädzie
   výsekové mäsá
   mäsové výrobky
   syry
   maslo
   sušené a kondezované mlieko
   cestoviny
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Balogh Topoľova 51 Nové Zámky
   Ing. Milan Grác gen. Svobodu 13 Trenčín
   Ing. Alojz Lipka Na kopci 39 Žilina
   Ing. Marián Lipka , CSc. - riaditeľ spoločnosti Trenčianska 46 Bratislava
   Peter Marčan - podpredseda Oblúková 17 Trnava
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Primus nám. Hraničiarov 1 Bratislava