Vytvoriť faktúru

MUNDITIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MUNDITIA
IČO 00585173
DIČ 2020486754
IČ DPH SK2020486754
Dátum vzniku 20 Júla 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUNDITIA
Čajakova 43
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 627 439 €
Zisk -3 547 €
Kontaktné informácie
Email krizikovaeva@stonline.sk
Webová stránka http://www.munditia.sk
Phone(s) +421244644482, +421244644481, +421244255598
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 313,963
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,829
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,829
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,674
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,825
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,330
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,345
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,492
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,492
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 199
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 199
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 194,018
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 193,618
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 193,618
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 69,636
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,165
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 67,471
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 789
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 789
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 313,963
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,150
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,482
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,482
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 176,443
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 176,443
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,547
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,813
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,773
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,045
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,045
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,728
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,040
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 80,720
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,391
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,392
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,726
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 811
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 627,439
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 626,773
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 666
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 625,759
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 61,331
D. Služby (účtová skupina 51) 36,055
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 520,347
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 376,622
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 123,482
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,243
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,893
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,075
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,075
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,680
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 529,387
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 116
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 116
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,343
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 80
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,263
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,547
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:00585173 DIČ: 2020486754 IČ DPH: SK2020486754
 • Sídlo: MUNDITIA, Čajakova 43, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júla 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudovít Laššú Slnečná 8 Senec 903 01 22.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľudovít Laššú 6 772 € (100%) Slnečná 8 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   04.10.2004Noví spoločníci:
   Bc. Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ing. Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   03.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1999
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.07.1990
   20.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1999
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.07.1990
   19.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   04.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   cestná nákladná doprava
   27.09.1999Noví spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   26.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   14.10.1998Noví spoločníci:
   Karol Horský Šándorova 9 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   13.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   07.05.1998Noví spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   06.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Štefan Sedláček M. Marečka 18 Devínska Nová Ves
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   13.05.1994Nové sidlo:
   Čajakova 43 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie a čistiace práce - komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   ekologické a záhradnícke práce - komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potlačovanie ďaľších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dizinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   pohostinská činnosť
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Juraj Mayer Bartoškova 5 Bratislava
   12.05.1994Zrušené sidlo:
   Vrančovičova 73 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovacia a obchodná činnosť s čistiacimi prostriedkami, dezinfekčnými prostriedkami, inými hnuteľným a nehnuteľným majetkom
   zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   maloobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   vykonávanie cestnej nákladnej dopravy do a zo zahraničia pre všetky štáty Európy
   čistenie, pranie, žehlenie rovnej, osobnej a inej bielizne
   komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.07.1990Nové obchodné meno:
   MUNDITIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vrančovičova 73 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovacia a obchodná činnosť s čistiacimi prostriedkami, dezinfekčnými prostriedkami, inými hnuteľným a nehnuteľným majetkom
   zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   maloobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   vykonávanie cestnej nákladnej dopravy do a zo zahraničia pre všetky štáty Európy
   čistenie, pranie, žehlenie rovnej, osobnej a inej bielizne
   komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
   komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
   Noví spoločníci:
   Karol Horský Muškátová 44 Bratislava
   Vlasta Košová Pod Záhradami 2/a Bratislava
   Eva Krížiková Beňovského 8 Bratislava
   Ľudovít Laššu Slnečná 8 Bratislava
   Juraj Mayer Vranovičova 73 Bratislava
   Štefan Sedláček M. Marečka 18 Devínska Nová Ves
   Silvia Vranová Haburská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia