Vytvoriť faktúru

TATRATRON - pre rozvoj automatizácie a elektronizácie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRATRON - pre rozvoj automatizácie a elektronizácie
IČO 00585246
DIČ 2020326066
IČ DPH SK2020326066
Dátum vzniku 08 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRATRON - pre rozvoj automatizácie a elektronizácie
Haanova 37
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 800 €
Zisk 4 174 €
Kontaktné informácie
Email imagdolen@gmail.com
Phone(s) 0903835609
Mobile phone(s) +421903835609, 0903835609
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,220
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,043
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,594
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,594
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,028
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,280
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,280
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 748
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,421
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,245
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 176
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 177
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,220
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 847
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 79
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 79
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,045
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,045
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,174
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,373
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,373
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,233
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,233
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,140
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,361
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,174
D. Služby (účtová skupina 51) 13,783
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 156
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 248
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,439
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,843
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,352
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,178
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,178
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,174
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015