Vytvoriť faktúru

OLIGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OLIGO
IČO 00585530
DIČ 2020293693
IČ DPH SK2020293693
Dátum vzniku 09 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OLIGO
Palárikova 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 391 333 €
Zisk 24 423 €
Kontaktné informácie
Email oligo@oligo.sk
Webová stránka http://www.oligo.sk
Phone(s) +421244441039, +421244441042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 474,103
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 276,552
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,071
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 506,734
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 110,170
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,967
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 377,441
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 980,837
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 967,437
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 550,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 550,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,689
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 388,661
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,423
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,400
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,730
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,670
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,571
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,262
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 391,333
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 389,210
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 667
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,456
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 351,871
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 205,417
C. Služby (účtová skupina 51) 77,030
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 49,761
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,660
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 22,603
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -15,280
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,680
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 39,462
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106,763
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 42
X. Výnosové úroky (662) 37
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,577
N. Kurzové straty (563) 1,885
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,692
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,535
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,927
P. Daň z príjmov (591, 595) 8,504
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015