Vytvoriť faktúru

KO & BU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KO & BU
IČO 00588865
DIČ 2020643999
IČ DPH SK2020643999
Dátum vzniku 09 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KO & BU
Stupavská 2321/84
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 611 144 €
Zisk 9 186 €
Kontaktné informácie
Email najvykup@gmail.com
Phone(s) +421905365983
Mobile phone(s) +421905365983, +421908707454
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 103,010
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 103,010
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 76,333
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,294
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,517
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -5,983
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,831
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 140,304
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,252
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 12,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 12,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 597
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -20,531
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,186
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 139,052
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 219
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,633
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,667
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,775
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -5,505
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,696
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 118,200
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 611,144
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 511,453
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 83,257
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,061
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,373
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 599,153
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 406,002
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,218
C. Služby (účtová skupina 51) 73,969
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 49,176
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,829
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,314
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,645
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,991
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 71,521
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 651
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 154
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 495
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 542
M. Nákladové úroky (562) 182
N. Kurzové straty (563) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 354
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 109
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,100
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,914
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,186
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016