Vytvoriť faktúru

Trinita.pro - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Trinita.pro
IČO 00588890
DIČ 2020357130
IČ DPH SK2020357130
Dátum vzniku 26 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Trinita.pro
Čajakova 15
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 257 389 €
Zisk 10 450 €
Kontaktné informácie
Email office@trinita.pro
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 532,482
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,481
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 514,471
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 532,482
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,427
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,977
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,450
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 510,055
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,355
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 71,289
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,066
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 437,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 257,389
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 253,812
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 244,642
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,961
C. Služby (účtová skupina 51) 180,153
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,439
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 369
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,167
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,553
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,747
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,698
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,837
X. Výnosové úroky (662) 3,837
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 279
N. Kurzové straty (563) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 263
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3,558
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,305
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,855
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,450
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015