Vytvoriť faktúru

Interdat - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Interdat
IČO 00589187
DIČ 2020663920
Dátum vzniku 07 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Interdat
Holubyho 28
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 650 €
Zisk 1 056 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336404695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 141,471
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,387
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,387
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,494
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 16,893
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,064
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 122,976
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,255
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,255
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 111,721
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 141,471
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,823
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,920
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,920
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,153
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,308
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,461
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,056
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,648
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,648
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,168
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,168
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,650
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,650
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,650
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,998
D. Služby (účtová skupina 51) 14,881
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 117
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,652
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,769
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,116
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,000
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 9,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 116
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,536
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255513.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00589187 DIČ: 2020663920
 • Sídlo: Interdat, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 30.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Karol Hamala 13 944 € (70%) Dostojevského 19 Bratislava
  ZELENÝ MLYN spol. s r.o. 5 976 € (30%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.10.2010Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   ZELENÝ MLYN spol. s r.o. Banícka 64 Pezinok 902 01
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   22.11.2006Nové sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   21.11.2006Zrušené sidlo:
   Podhorska 18 Modra 900 01
   16.02.2005Nové sidlo:
   Podhorska 18 Modra 900 01
   15.02.2005Zrušené sidlo:
   Modra 900 01
   30.03.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Šancová 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Šancová 17 Bratislava
   28.03.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Šancová 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Karol Hamala Šancová 17 Bratislava
   27.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1990Nové obchodné meno:
   Interdat spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   všeobecná obchodná činnosť spočívajúca v predaji a nákupe výrobkov a zariadení najmä v oblasti elektroniky a servisná činnosť s tým spojená
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia