Vytvoriť faktúru

FALCON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FALCON
IČO 00589411
DIČ 2020359638
Dátum vzniku 13 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FALCON
Komenského 27
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 166 €
Zisk -1 377 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911650748
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 131,173
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 131,173
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 495
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 495
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 131,668
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,562
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 85
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 106,215
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,377
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,106
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,106
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 678
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,428
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 166
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 166
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 790
C. Služby (účtová skupina 51) 7
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 603
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -624
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 273
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 273
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -273
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -897
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,377
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015