Vytvoriť faktúru

Harmónia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Harmónia
IČO 00590142
DIČ 2020663953
Dátum vzniku 17 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Harmónia
Štúrová 103
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 394 €
Zisk -1 479 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336474220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 28,204
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 28,204
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,116
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 416
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 393
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,307
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,320
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,921
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 936
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -43,017
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,479
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,241
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,241
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 151
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 677
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 10,394
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,466
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,928
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,231
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,033
C. Služby (účtová skupina 51) 4,339
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 735
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,496
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 628
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -837
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 94
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 162
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 162
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -162
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -999
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3922991.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00590142 DIČ: 2020663953
 • Sídlo: Harmónia, Štúrová 103, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Miklas Štúrova 200/103 Modra 900 01 17.12.1990
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Miklas 6 639 € (100%) Štúrova 200/103 Modra 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.05.2006Nové predmety činnosti:
   zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb s ním spojených v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Juraj Miklas Štúrova 200/103 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Miklas Štúrova 200/103 Modra 900 01 Vznik funkcie: 17.12.1990
   10.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie zmenárne
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   26.06.2001Noví spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   25.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   JUDr. Brigita Miklasová 103 Modra
   10.03.2000Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   inžinierska činnosť
   ekonomicko-organizačné poradenstvo
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propaganá činnosť
   prieskum trhu
   23.08.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   JUDr. Brigita Miklasová 103 Modra
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   JUDr. Brigita Miklasová 615 Viničné
   25.10.1995Nové obchodné meno:
   Harmónia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrová 103 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   JUDr. Brigita Miklasová 615 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   24.10.1995Zrušené obchodné meno:
   Harmónia spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Modra
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výtvarných činností
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktorých zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   prevádzkovanie záložne
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   prevádzkovanie zmenárne
   26.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výstavná činnosť umeleckých diel všetkého druhu a starožitností
   organizovanie kultúrnych podujatí a spoločenských programov
   prenájom priestorov pre umelecké a reštaurátorské ateliéry
   poriadenia výtvarných sympózií a umeleckých výtvarných škôl
   17.12.1990Nové obchodné meno:
   Harmónia spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Modra
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavná činnosť umeleckých diel všetkého druhu a starožitností
   organizovanie kultúrnych podujatí a spoločenských programov
   prenájom priestorov pre umelecké a reštaurátorské ateliéry
   poriadenia výtvarných sympózií a umeleckých výtvarných škôl
   Noví spoločníci:
   Juraj Milan Miklas Štúrova 103 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia