Vytvoriť faktúru

UNO TRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNO TRANS
IČO 00602329
DIČ 2020324812
IČ DPH SK2020324812
Dátum vzniku 01 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNO TRANS
Kráľová pri Senci 201
90050
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 099 €
Zisk -9 474 €
Kontaktné informácie
Email unotransba@stonline.sk
Phone(s) 0245520721
Fax(es) 0245520721
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 27,254
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 27,254
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,254
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,614
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,567
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 449
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,907
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 76,868
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -934
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,701
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,701
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 770
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 69
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,474
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 77,802
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 77,724
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,596
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,074
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,699
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,355
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,099
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,277
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,386
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 401
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,449
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 6,174
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,230
C. Služby (účtová skupina 51) 8,241
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,389
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 739
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,676
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,350
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -982
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,164
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,164
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,164
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,514
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00602329 DIČ: 2020324812 IČ DPH: SK2020324812
 • Sídlo: UNO TRANS, Kráľová pri Senci 201, 90050, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Koiš Kráľová pri Senci 201 Kráľová pri Senci 900 50 01.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Koiš 7 701 € (100%) Kráľová pri Senci 201 Kráľová pri Senci 900 50
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.10.2014Nové sidlo:
   Kráľová pri Senci 201 Kráľová pri Senci 900 50
   Noví spoločníci:
   Michal Koiš Kráľová pri Senci 201 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Koiš Kráľová pri Senci 201 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 01.10.2014
   08.10.2014Zrušené sidlo:
   Hrachová 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Gábriš Krajinská 64 Bratislava 821 06
   Zuzana Görčová Estónska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gábriš Krajinská 64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.1991
   03.01.2006Noví spoločníci:
   Michal Gábriš Krajinská 64 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Gábriš Krajinská 64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.1991
   02.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Michal Gábriš Albrechtova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gábriš Albrechtova 3 Bratislava Vznik funkcie: 01.02.1991
   14.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Michal Gábriš Albrechtova 3 Bratislava Vznik funkcie: 01.02.1991
   13.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gábriš Albrechtova 3 Bratislava
   29.01.1999Nové sidlo:
   Hrachová 4 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Zuzana Görčová Estónska 50 Bratislava
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Exnárova 20 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
   cestovná kancelária
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Görčová Estónska 50 Bratislava
   10.05.1994Nové obchodné meno:
   UNO TRANS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Exnárova 20 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, vrátane potravinárskeho tovaru a ovocia a zeleniny
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
   cestovná kancelária
   Noví spoločníci:
   Michal Gábriš Albrechtova 3 Bratislava
   Zuzana Görčová Estónska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Gábriš Albrechtova 3 Bratislava
   09.05.1994Zrušené obchodné meno:
   UNO TRANS
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. sprostredkovanie cestnej, osobnej dopravy a autobusovej dopravy
   2. prevádzkovanie odťahovej služby
   3. autoopravárenská činnosť
   4. predaj ojazdených áut
   5. zabezpečovanie a sprostredkovanie domácej a zahraničnej inzercie, reklamných a propagačných prostriedkov na komerčnom základe
   vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb
   cestovná kancelária
   obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Gábriš Albrechtova 3 Bratislava
   Ingrid Vojčiaková Albrechtova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   UNO TRANS
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. sprostredkovanie cestnej, osobnej dopravy a autobusovej dopravy
   2. prevádzkovanie odťahovej služby
   3. autoopravárenská činnosť
   4. predaj ojazdených áut
   5. zabezpečovanie a sprostredkovanie domácej a zahraničnej inzercie, reklamných a propagačných prostriedkov na komerčnom základe
   vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb
   cestovná kancelária
   obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Michal Gábriš Albrechtova 3 Bratislava
   Ingrid Vojčiaková Albrechtova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia