Vytvoriť faktúru

BRASKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRASKO
IČO 00602621
DIČ 2020297862
IČ DPH SK2020297862
Dátum vzniku 19 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRASKO
Tomášikova 10/D
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 763 292 €
Zisk 453 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243331920, 0248204090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,769,144
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,165
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,165
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,557
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,608
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,719,684
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,054
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,054
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,164,489
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 868,053
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 868,053
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 78,897
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,384
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 213,155
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 549,141
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 91,338
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 457,803
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,295
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,295
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,769,144
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 150,010
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 143,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,261
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 929
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,543
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,543
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 453
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,619,134
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,744
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,947
12. Odložený daňový záväzok (481A) 797
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 530,460
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 196,125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,125
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,286
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,547
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,586
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314,916
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,772
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,772
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,069,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,763,292
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,265,529
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 405,552
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,211
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,642,619
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,056,607
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,433
D. Služby (účtová skupina 51) 314,957
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 123,985
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 88,639
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,623
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,723
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,708
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,340
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,340
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,589
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,673
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 262,084
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,781
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 34
XII. Kurzové zisky (663) 10,747
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 131,411
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 125,143
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 125,143
O. Kurzové straty (563) 36
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,232
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -120,630
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -410
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,913
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,323
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00602621 DIČ: 2020297862 IČ DPH: SK2020297862
 • Sídlo: BRASKO, Tomášikova 10/D, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zdenko Straka Timravina 1136/7 Bratislava-Staré Mesto 811 06 19.12.1990
  Ing. Eva Mikulášová Račianské Mýto 1/D Bratislava 831 02 19.12.1990
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zdenko Straka 3 320 € (50%) Timravina 1136/7 Bratislava-Staré Mesto 811 06
  Adela Straková 3 320 € (50%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenko Straka Timravina 1136/7 Bratislava-Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 19.12.1990
   14.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.12.1990
   24.03.2005Nové sidlo:
   Tomášikova 10/D Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Mikulášová Račianské Mýto 1/D Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 19.12.1990
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.12.1990
   23.03.2005Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Mikulášová Budišínska 18 Bratislava 820 00
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava
   28.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie činnosti colného deklaranta
   21.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Mikulášová Budišínska 18 Bratislava 820 00
   20.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Timravina 1136/7 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Pod Záhradami 2 Bratislava
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava
   14.10.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Pod Záhradami 2 Bratislava
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   13.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Pod Záhradami 2 Bratislava
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   06.09.1993Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktami rôzneho druhu /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty v primárnej forme, chemické vlákna/, vrátane zvlášť nebezpečných jedov
   veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
   veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prevádzkovanie skladov, vrátane konsignačných skladov
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenko Straka - riaditeľ Pod Záhradami 2 Bratislava
   05.09.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie reklám a ďalších služieb v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie
   4. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   5. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   7. Vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   9. Vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   8. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka
   technicko-poradenské činnosti, servisné činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov vrátane školiacich činností
   propagácie výrobkov a služieb vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách
   konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane usporiadavania odborných sympózií, konferencií a školení
   obchodného zastupovania
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť uskutočňovanú pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom orranizácie na účet čs. osôb
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.01.1991 č.j. 13/15066/ 133/90, reg.č. 108006212 v tomto rozsahu:
   5.poskytovanie know-how, konzultačnej a servisnej činnosti v oblasti obchodných a riadiacich činností
   4.spracovanie, balenie a expedícia výrobkov uvedených v bode l
   3.sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných vecí
   2.sprostredkovanie obchodu s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávnenie
   1.obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu, s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávnenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.12.1990Nové obchodné meno:
   BRASKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie reklám a ďalších služieb v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie
   4. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   5. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   7. Vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   9. Vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   8. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka
   technicko-poradenské činnosti, servisné činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov vrátane školiacich činností
   propagácie výrobkov a služieb vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách
   konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane usporiadavania odborných sympózií, konferencií a školení
   obchodného zastupovania
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť uskutočňovanú pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom orranizácie na účet čs. osôb
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.01.1991 č.j. 13/15066/ 133/90, reg.č. 108006212 v tomto rozsahu:
   5.poskytovanie know-how, konzultačnej a servisnej činnosti v oblasti obchodných a riadiacich činností
   4.spracovanie, balenie a expedícia výrobkov uvedených v bode l
   3.sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných vecí
   2.sprostredkovanie obchodu s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávnenie
   1.obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu, s výnimkou tovarov, pri ktorých zákon vyžaduje osobitné oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Straka Pod Záhradami 2 Bratislava
   Adela Straková Pod Záhradami 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia