Vytvoriť faktúru

EBS SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EBS SK
Stav V likvidácii
IČO 00602752
DIČ 2020334954
IČ DPH SK2020334954
Dátum vzniku 15 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EBS SK
Jána Poničana 1
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 500 €
Zisk 416 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263811745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,835
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,121
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,718
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,626
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 33,835
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,438
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 995
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,027
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 416
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,397
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,397
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 741
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,032
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 650
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,974
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,500
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,599
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 171
C. Služby (účtová skupina 51) 809
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 619
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 901
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,520
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 896
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00602752 DIČ: 2020334954 IČ DPH: SK2020334954
 • Sídlo: EBS SK, Jána Poničana 1, 84108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08 19.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Richard Dudáš 2 500 € (50%) Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
  Mgr. Elena Dudášová 2 500 € (50%) Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.03.2015Nové obchodné meno:
   EBS SK, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Jána Poničana 1 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
   Mgr. Elena Dudášová Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Dudáš Jána Poničana 6111/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 19.03.2015
   18.03.2015Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   27.03.2012Nové sidlo:
   Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gemeran Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.03.2012
   26.03.2012Zrušené sidlo:
   Royova 31 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.09.2011
   23.09.2011Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Jana Gemeranová Štulajterová Prešovská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.09.2011
   22.09.2011Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   27.03.2000Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   26.03.2000Zrušené obchodné meno:
   HYDROMEDIA spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   15.02.1993Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   projektová činnosť v architektúre a urbanizme
   projektová činnosť - hydrotechnické stavby, inžinierske stavby
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach
   sprostredkovanie správy budov
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   14.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Inžinierska činnosť
   2. Projektová činnosť v oblasti stavieb vodného hospodárstva a inžinierskych stavieb
   3. Poradenské a konzultačné služby v oblasti investičnej výstavby
   4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   5. Obchodné zastupovanie v oblasti investičnej výstavby
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 15.01.1991 č.j. 13/378/To/91, reg.č.: 108006373 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   projekčnej činnosti
   inžinierskych služieb
   poradenských a konzultačných služieb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   sprostredkovanie v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb
   propagácia výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
   4. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Vypracovánie územnoplánovacej dokumentácie a zadaní a projektov pozemných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb.
   15.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Gemeran Lachova 18 Bratislava
   14.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Ďurkovský Poštová 4 Bratislava
   Ing. Daniel Gemeran Lumumbova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.01.1991Nové obchodné meno:
   HYDROMEDIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Royova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Inžinierska činnosť
   2. Projektová činnosť v oblasti stavieb vodného hospodárstva a inžinierskych stavieb
   3. Poradenské a konzultačné služby v oblasti investičnej výstavby
   4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   5. Obchodné zastupovanie v oblasti investičnej výstavby
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 15.01.1991 č.j. 13/378/To/91, reg.č.: 108006373 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   projekčnej činnosti
   inžinierskych služieb
   poradenských a konzultačných služieb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   sprostredkovanie v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb
   propagácia výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
   4. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Vypracovánie územnoplánovacej dokumentácie a zadaní a projektov pozemných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Ďurkovský Poštová 4 Bratislava
   Ing. Daniel Gemeran Lumumbova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia