Vytvoriť faktúru

Manager School - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Manager School
IČO 00602931
DIČ 2020840096
Dátum vzniku 21 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Manager School
Nezábudková 36
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 083 €
Zisk 987 €
Kontaktné informácie
Email martinalexy@gmail.com
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,854
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,108
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,496
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,854
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,460
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,830
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 987
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,394
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,394
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,037
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 487
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,083
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,496
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,545
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,580
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,357
C. Služby (účtová skupina 51) 5,238
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,912
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,503
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,446
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 36
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -36
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,467
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00602931 DIČ: 2020840096
 • Sídlo: Manager School, Nezábudková 36, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Alexy Nezábudková 36 Bratislava 821 01 22.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Alexy 6 640 € (50%) Nezábudková 36 Bratislava 821 01
  Mgr. Július Alexy 6 640 € (50%) Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.05.2005Nové sidlo:
   Nezábudková 36 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
   nákup, predaj, prenájom automobilov, motocyklov a bicyklov a prídavných zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Alexy Nezábudková 36 Bratislava 821 01
   Mgr. Július Alexy Nezábudková 36 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Alexy Nezábudková 36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.10.2003
   03.05.2005Zrušené sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Prof.Ing. Július Alexy , CSc. Nezábudkova 36 Bratislava
   Ing. Ján Garaj Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof.Ing. Július Alexy , CSc. Nezábudkova 36 Bratislava
   11.02.1999Nové sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Prof.Ing. Július Alexy , CSc. Nezábudkova 36 Bratislava
   Ing. Ján Garaj Rozvodná 17 Bratislava
   10.02.1999Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 153 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Prof.Ing. Július Alexy , CSc. Nezábudkova 36 Bratislava
   Ing. Ján Garaj Púpavova 15 Bratislava
   25.11.1993Nové predmety činnosti:
   organizovanie seminárov, školení, kurzov a konferencií v oblasti podnikateľských aktivít a jazykových kurzov
   vydavateľská činnosť
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   prieskum trhu, sprostredkovanie a reklamná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Garaj Púpavova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Prof.Ing. Július Alexy , CSc. Nezábudkova 36 Bratislava
   24.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/organizovanie seminárov, školení pre tuzemské fyzické a právnické osoby
   b/organizovanie konferenciíí a seminárov pre podnikateľov a iných účastníkov k právnym a ekonomickým predpisom, ako i v oblasti rozširovania technických poznatkov
   c/vydavateľská činnosť zborníkov zo seminárov a komentárov k právnym predpisom
   d/organizovanie krátkodobých a dlhodobých managerskych kurzov
   e/poriadanie jazykových kurzov, prekladateľská činnosť, tlmočnícka činnosť / nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   f/marketing a reklamná činnosť
   g/poradenská a konzultačná činnosť v technickej oblasti
   Zrušeny spoločníci:
   Prof.Ing. Ján Garaj , DrSc. Púpavová 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.12.1990Nové obchodné meno:
   Manager School, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 153 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/organizovanie seminárov, školení pre tuzemské fyzické a právnické osoby
   b/organizovanie konferenciíí a seminárov pre podnikateľov a iných účastníkov k právnym a ekonomickým predpisom, ako i v oblasti rozširovania technických poznatkov
   c/vydavateľská činnosť zborníkov zo seminárov a komentárov k právnym predpisom
   d/organizovanie krátkodobých a dlhodobých managerskych kurzov
   e/poriadanie jazykových kurzov, prekladateľská činnosť, tlmočnícka činnosť / nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   f/marketing a reklamná činnosť
   g/poradenská a konzultačná činnosť v technickej oblasti
   Noví spoločníci:
   Prof.Ing. Július Alexy , CSc. Nezábudkova 36 Bratislava
   Prof.Ing. Ján Garaj , DrSc. Púpavová 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia