Vytvoriť faktúru

REISE-KAISER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REISE-KAISER
IČO 00602949
DIČ 2020294804
IČ DPH SK2020294804
Dátum vzniku 10 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REISE-KAISER
Americké nám. 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 877 €
Zisk -16 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255410814, 0255414525, 0255415385, 0255560532
Mobile phone(s) 0903750038, 0915794940
Fax(es) 0255414525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,161
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,624
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,624
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,427
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 89
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,108
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,252
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,461
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,274
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,274
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,187
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,791
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 155
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,636
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 285
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 285
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,161
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,955
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 32,668
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,668
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,206
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 491
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 491
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,584
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,283
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,283
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,073
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 556
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,672
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,131
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,000
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,877
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 109,079
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,798
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,222
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,311
D. Služby (účtová skupina 51) 81,990
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,812
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,180
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,736
4. Sociálne náklady (527, 528) 896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 430
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 740
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 740
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,939
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,655
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,778
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 218
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 218
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -214
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,441
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,457
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,457
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00602949 DIČ: 2020294804 IČ DPH: SK2020294804
 • Sídlo: REISE-KAISER, Americké nám. 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Magdaléna Tošerová Višňová 7175/7A Bratislava - Nové Mesto 831 01 16.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alexander Kaiser 1 660 € (25%) Viedeň 1030 Rakúsko
  Gerlinde Kaiser 1 660 € (25%) Viedeň 1170 Rakúsko
  Klaus Kaiser 1 660 € (25%) Wangen 8602 Švajčiarsko
  Mag. Roland Kaiser 1 660 € (25%) Viedeň 1090 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.01.2007Noví spoločníci:
   Alexander Kaiser Apostelgasse 15/6 Viedeň 1030 Rakúsko
   Gerlinde Kaiser Artariastrasse 3 Viedeň 1170 Rakúsko
   Klaus Kaiser Bruttisellerstrasse 11/3 Wangen 8602 Švajčiarsko
   Mag. Roland Kaiser Rotenlovengasse 15/5 Viedeň 1090 Rakúsko
   03.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Helmut Kaiser Apostelgasse 15 Wien 1030 Rakúsko
   18.11.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Tošerová Višňová 7175/7A Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 16.03.1993
   17.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Tošerová Bohúňova 15 Bratislava
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Helmut Kaiser Apostelgasse 15 Wien 1030 Rakúsko
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Südstadt-REISEN Neuwert Immobilien Ges.m.b.H. Südstadtzentrum 1/2, Postfach 19 Maria Enzensdorf 2344 Rakúsko
   31.05.1993Nové sidlo:
   Americké nám. 1 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Südstadt-REISEN Neuwert Immobilien Ges.m.b.H. Südstadtzentrum 1/2, Postfach 19 Maria Enzensdorf 2344 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Tošerová Bohúňova 15 Bratislava
   30.05.1993Zrušené sidlo:
   Štúrová 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie živnostenskej činnosti cestovnej kancelárie v akejkoľvek forme, ako aj vykonávanie služieb akéhokoľvek druhu, ktoré s tým súvisia, a to najmä v oblasti:
   prechodného ubytovania
   stravovania
   prepravy osôb a batožín rôznými dopravnými prostriedkami
   kongresová turistika
   sprievodcovské služby
   sprostredkovanie poisťovania osôb pre cesty a pobyt u rôzných poisťovní
   sprostredkovanie poľovačiek
   Všetky uvedené služby bude podnik vykonávať v ČSFR a v zahraničí v súlade s osobitným povolením, alebo registráciou podľa čs. právnych predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Südstadt-REISEN Neuwert Immobilien Ges.m.b.H. Südstadtzentrum 1/2, Postfach 19 Maria Enzensdorf 2344 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.01.1991Nové obchodné meno:
   REISE-KAISER, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrová 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie živnostenskej činnosti cestovnej kancelárie v akejkoľvek forme, ako aj vykonávanie služieb akéhokoľvek druhu, ktoré s tým súvisia, a to najmä v oblasti:
   prechodného ubytovania
   stravovania
   prepravy osôb a batožín rôznými dopravnými prostriedkami
   kongresová turistika
   sprievodcovské služby
   sprostredkovanie poisťovania osôb pre cesty a pobyt u rôzných poisťovní
   sprostredkovanie poľovačiek
   Všetky uvedené služby bude podnik vykonávať v ČSFR a v zahraničí v súlade s osobitným povolením, alebo registráciou podľa čs. právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Südstadt-REISEN Neuwert Immobilien Ges.m.b.H. Südstadtzentrum 1/2, Postfach 19 Maria Enzensdorf 2344 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia