Vytvoriť faktúru

Office Equipment - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Office Equipment
Stav V likvidácii
IČO 00603490
DIČ 2020804247
Dátum vzniku 03 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Office Equipment
Studená 3
82104
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 573,128
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,494
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,494
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,494
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 571,634
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 107,350
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 106,885
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,885
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 465
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 464,284
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 463,985
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 299
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 573,128
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -90,119
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,809
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,809
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -95,928
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -95,928
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 663,247
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 663,247
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 192,624
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 192,624
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,091
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 166
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 468,366
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00603490 DIČ: 2020804247
 • Sídlo: Office Equipment, Studená 3, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Januára 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Branislav Králik 4 648 € (80%) Pezinok
  Ing. Pavel Mikuš 1 162 € (20%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   24.02.1999Nové obchodné meno:
   Office Equipment, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   23.02.1999Zrušené obchodné meno:
   Office Equipment, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Králik 1. mája 41 Pezinok
   11.06.1997Noví spoločníci:
   Branislav Králik 1. mája 41 Pezinok
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Králik 1. mája 41 Pezinok
   10.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Viera Krátka Ulbrichtová 5 Bratislava
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   Richard Sulík Planét 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Sulík Planét 11 Bratislava
   06.07.1995Nové obchodné meno:
   Office Equipment, spol. s r.o.
   05.07.1995Zrušené obchodné meno:
   FAX & COPY , spol. s.r.o.
   01.12.1993Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej techniky, príslušenstva, kancelárskych potrieb a nábytku
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Sulík Planét 11 Bratislava
   30.11.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   2.Nákup a predaj spotrebnej elektroniky.
   1.Nákup a predaj výpočtovej, reprografickej a kancelárskej techniky, príslušenstva a kancelárskeho nábytku.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.01.1991Nové obchodné meno:
   FAX & COPY , spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   2.Nákup a predaj spotrebnej elektroniky.
   1.Nákup a predaj výpočtovej, reprografickej a kancelárskej techniky, príslušenstva a kancelárskeho nábytku.
   Noví spoločníci:
   Viera Krátka Ulbrichtová 5 Bratislava
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   Richard Sulík Planét 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia