Vytvoriť faktúru

ENERGIA EFEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGIA EFEKT
IČO 00603627
DIČ 2020299182
IČ DPH SK2020299182
Dátum vzniku 01 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGIA EFEKT
Sienkiewiczova 4
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 99 483 €
Zisk 4 526 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252963394, +421263453834
Fax(es) 0263453834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,110
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,937
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,153
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 67,110
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,456
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,959
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,526
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,654
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 629
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,025
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,551
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,748
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,925
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 99,483
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 98,777
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 706
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 93,768
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,667
C. Služby (účtová skupina 51) 66,792
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,986
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 482
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,488
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,715
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,318
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 61
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -57
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,658
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,132
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,526
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00603627 DIČ: 2020299182 IČ DPH: SK2020299182
 • Sídlo: ENERGIA EFEKT, Sienkiewiczova 4, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09 01.02.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Hurinský 3 386 € (51%) Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
  Margita Hurinská 3 253 € (49%) Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.02.1991
   16.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   11.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Margita Hurinská Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   10.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Margita Hurínska Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   16.12.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierská činnosť
   zastupiteľská činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   15.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ projektová činnosť pre čsl. a zahraničné osoby v oblasti energetických stavieb do celkového nákladu 50 mil. Kčs
   2/ inžinierska činnosť
   3/ stavebno-technické práce
   4/ nákup a predaj, vývoz a dovoz prvkov pre výrobu a užitie tepelnej energie, ich častí a súvisiacich zariadení
   5/ obchodné zastúpenie a sprostredkovateľské služby pre zahraničné osoby na území ČSFR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   ENERGIA EFEKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ projektová činnosť pre čsl. a zahraničné osoby v oblasti energetických stavieb do celkového nákladu 50 mil. Kčs
   2/ inžinierska činnosť
   3/ stavebno-technické práce
   4/ nákup a predaj, vývoz a dovoz prvkov pre výrobu a užitie tepelnej energie, ich častí a súvisiacich zariadení
   5/ obchodné zastúpenie a sprostredkovateľské služby pre zahraničné osoby na území ČSFR
   Noví spoločníci:
   Margita Hurínska Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Ing. Marián Hurinský Sienkiewiczova 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia