Vytvoriť faktúru

TRIEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIEL
IČO 00603635
DIČ 2020327815
IČ DPH SK2020327815
Dátum vzniku 22 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIEL
Kremnická 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 997 €
Zisk 3 180 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263811745
Mobile phone(s) 0907873746, 0917993675
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,868
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,868
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,868
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,517
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,303
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,180
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,351
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,351
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,391
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,997
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,997
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,857
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 6,857
C. Služby (účtová skupina 51) 1,000
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,140
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,140
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,140
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,180
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
 • IČO:00603635 DIČ: 2020327815 IČ DPH: SK2020327815
 • Sídlo: TRIEL, Kremnická 24, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Csaba Mészáros Simon István utca 20 Gödöllö 2100 Maďarsko 21.09.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Butcher and Smith Limited 6 640 € (100%) Victoria, Mahé Seychelská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.2016Noví spoločníci:
   Butcher and Smith Limited NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited, Second Floor, Capital City, Independece Avenue P.O. BOX 1008 Victoria, Mahé Seychelská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Csaba Mészáros Simon István utca 20 Gödöllö 2100 Maďarsko Vznik funkcie: 21.09.2016
   06.06.2015Nové sidlo:
   Kremnická 24 Bratislava-Petržalka 851 01
   03.02.2006Nové obchodné meno:
   TRIEL, s.r.o.
   11.08.1992Nové predmety činnosti:
   elektromontáž nn, montáž bleskozvodov, technické zabezpečenie bližšie nešpecifikované šéfmontáž
   obchodná činnosť
   výroba rozvádzačov do 1 000 V
   22.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným