Vytvoriť faktúru

MUSICA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MUSICA
IČO 00603775
DIČ 2020293440
IČ DPH SK2020293440
Dátum vzniku 08 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUSICA
Obchodná 22/A
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 176 340 €
Zisk 19 442 €
Kontaktné informácie
Email info@musica.sk
Phone(s) 0254411986
Fax(es) 0254411986
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 226,922
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 75,913
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 75,913
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,196
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 74,717
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,287
3. Výrobky (123) - /194/ 3,287
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 66,086
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 55,456
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,456
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,629
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 78,602
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 140
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 78,462
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,034
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,034
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 226,922
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,161
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 82,080
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 82,080
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,442
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,745
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,664
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,664
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 115,081
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 69,094
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,094
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,818
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 297
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,863
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,016
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,016
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 175,540
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 176,340
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 103,126
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,414
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,849
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 46,991
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,590
D. Služby (účtová skupina 51) 80,575
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,407
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,514
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,285
4. Sociálne náklady (527, 528) 608
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 327
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 959
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 959
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,491
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,384
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,528
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,433
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,433
O. Kurzové straty (563) 35
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,519
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,972
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,530
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,530
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,442
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00603775 DIČ: 2020293440 IČ DPH: SK2020293440
 • Sídlo: MUSICA, Obchodná 22/A, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04 01.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Repa 6 639 € (100%) Karloveská 410/17 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.02.2010Nové sidlo:
   Obchodná 22/A Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Repa Karloveská 410/17 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.02.2010
   02.02.2010Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zykloya Holding AG Badenerstrasse 555 Zürich Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Tomáš Plank Potočná 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.05.2007
   21.04.2009Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   20.04.2009Zrušené sidlo:
   Zelená 8/I. posch Bratislava 816 42
   29.05.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Tomáš Plank Potočná 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.05.2007
   28.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medlen Súmračná 22 Bratislava 821 02
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Zykloya Holding AG Badenerstrasse 555 Zürich Švajčiarsko
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   MUSICA Ges.m.b.H., Webgasse 43 Wien Rakúska republika
   14.05.1997Noví spoločníci:
   MUSICA Ges.m.b.H., Webgasse 43 Wien Rakúska republika
   13.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Franz J Walner Hammerschmidtgase 9/3 Wien Rakúska republika
   23.09.1996Nové sidlo:
   Zelená 8/I. posch Bratislava 816 42
   22.09.1996Zrušené sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 816 42
   19.01.1996Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medlen Súmračná 22 Bratislava 821 02
   18.01.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Smažák Jasovská 41 Bratislava
   13.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Smažák Jasovská 41 Bratislava
   12.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Škoda Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   15.01.1993Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 816 42
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, hudobné vydavateľstvo LP, MC, CD, obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Škoda Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   14.01.1993Zrušené sidlo:
   Leninovo nám. 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmet činnosti spoločnosti bude hudobné vydavateľstvo, vydávanie LP, MC a CD, taktiež video - príslušenstva prepojená na hudbu a predaj - vybudovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej siete.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.01.1991Nové obchodné meno:
   MUSICA spol. s .r. o.
   Nové sidlo:
   Leninovo nám. 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmet činnosti spoločnosti bude hudobné vydavateľstvo, vydávanie LP, MC a CD, taktiež video - príslušenstva prepojená na hudbu a predaj - vybudovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej siete.
   Noví spoločníci:
   Franz J Walner Hammerschmidtgase 9/3 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia