Vytvoriť faktúru

NESS Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NESS Slovensko
IČO 00603783
DIČ 2020486732
IČ DPH SK2020486732
Dátum vzniku 17 Januára 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NESS Slovensko
Galvaniho 15/C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 448 593 €
Zisk 5 510 186 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258261000
Fax(es) 0258261777
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,253,513
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,705,360
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,705,360
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,705,360
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,548,153
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,887
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,887
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,493,266
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,493,266
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,253,513
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,678,325
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,780,157
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,780,157
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,850
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 330,119
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 330,119
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 44,013
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 44,013
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,510,186
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,575,188
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,543,888
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,027
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,455,861
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 31,300
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,438,686
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,448,593
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,438,686
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,907
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,379,839
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103,252
D. Služby (účtová skupina 51) 1,221,600
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,888,339
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,007,867
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,733,056
4. Sociálne náklady (527, 528) 147,416
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,208
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 89,848
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 89,848
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,592
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,068,754
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,113,834
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,739,677
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 40,782
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,698,884
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,642
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 720
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 720
O. Kurzové straty (563) 15,937
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,985
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,719,035
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,787,789
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 277,603
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 282,128
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,510,186
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.05.2016