Vytvoriť faktúru

EURO GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO GROUP
IČO 00603864
DIČ 2020325285
IČ DPH SK2020325285
Dátum vzniku 17 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO GROUP
Svoradova 1
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 100 €
Zisk -3 132 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,213
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,202
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 664
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 664
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 17,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,013
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,013
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,013
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 525
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 478
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,213
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,185
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 788
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 788
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,480
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,561
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,041
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,132
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,398
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,398
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,681
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,681
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,140
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,577
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,100
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,100
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,100
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,122
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 943
D. Služby (účtová skupina 51) 711
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,468
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,468
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,022
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,446
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -150
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,172
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00603864 DIČ: 2020325285 IČ DPH: SK2020325285
 • Sídlo: EURO GROUP, Svoradova 1, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Oľga Kralovičová Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27 30.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Oľga Kralovičová 6 639 € (100%) Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.09.2012Nové sidlo:
   Svoradova 1 Bratislava 811 03
   05.09.2012Zrušené sidlo:
   Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27
   07.05.2011Nové sidlo:
   Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27
   06.05.2011Zrušené sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   10.08.2010Noví spoločníci:
   Oľga Kralovičová Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kralovičová Orechová 1703/9 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 30.06.2010
   09.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Fodor Odborárska 48 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri Kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 12.04.2010
   24.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri Kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 12.04.2010
   23.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Fodor Odborárska 48 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.02.2008
   04.12.2008Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   03.12.2008Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   24.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Fodor Odborárska 48 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Fodor Odborárska 48 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.02.2008
   23.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 04.11.1992
   Ing. Tomáš Fodor Pri Kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.02.2008
   01.02.2008Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Fodor Pri Kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.02.2008
   12.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   02.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 04.11.1992
   01.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91
   02.07.2001Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Pri kockách 5 Limbach 900 91
   01.07.2001Zrušené sidlo:
   Magnetová 2 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   24.08.1995Nové sidlo:
   Magnetová 2 Bratislava 831 04
   23.08.1995Zrušené sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava
   04.05.1993Nové predmety činnosti:
   požičovňa stavebnej mechanizácie
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   03.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zriadenie a prevádzka požičovne malej a veľkej stavebnej mechanizácie
   služby spojené s poradenskou činnosťou v oblasti stavebníctva
   zavádzanie nových progresívnych metód v stavebnej výrobe
   výcvik obsluhy stavebnej mechanizácie
   sprostredkovateľské služby v obchode
   služby v oblasti verejného stravovania.
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Matti Koskinen Virusmäentie 93 Turku 203 00 Fínsko
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.12.1990Nové obchodné meno:
   EURO GROUP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zriadenie a prevádzka požičovne malej a veľkej stavebnej mechanizácie
   služby spojené s poradenskou činnosťou v oblasti stavebníctva
   zavádzanie nových progresívnych metód v stavebnej výrobe
   výcvik obsluhy stavebnej mechanizácie
   sprostredkovateľské služby v obchode
   služby v oblasti verejného stravovania.
   Noví spoločníci:
   Rudolf Fodor Záhradná 17 Pezinok
   Matti Koskinen Virusmäentie 93 Turku 203 00 Fínsko
   Johani Rantanen Ruchonpaänt 47 Turku 203 00 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia