Vytvoriť faktúru

IBEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IBEA
IČO 00603970
DIČ 2020318278
IČ DPH SK2020318278
Dátum vzniku 17 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IBEA
Obchodná 4
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 831 €
Zisk -164 772 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254430062
Mobile phone(s) +421903416627
Fax(es) 0254430062
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,114,145
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,518,402
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,910
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 8,910
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,509,492
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 69,234
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,440,258
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,595,680
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 59
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 59
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 208,749
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 208,749
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,384,998
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,089
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,089
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,015
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,288
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,343,606
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,874
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,868
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 63
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,114,145
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,034,027
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,875,894
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,415
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,892,309
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -164,772
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,148,172
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,654,161
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 757,438
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 757,438
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 894,024
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,699
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,726,283
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,566
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,566
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,872
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,341
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,676,504
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 586
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 586
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 767,142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 72,831
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,831
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 216,446
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,595
D. Služby (účtová skupina 51) 23,923
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 41,998
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,935
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,917
4. Sociálne náklady (527, 528) 146
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,055
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 111,024
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 111,024
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,851
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -143,615
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,313
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,198
O. Kurzové straty (563) 18,353
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,845
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,197
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -163,812
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -164,772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00603970 DIČ: 2020318278 IČ DPH: SK2020318278
 • Sídlo: IBEA, Obchodná 4, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Krampl Pri Kolíske 9155/62 Bratislava 831 06 17.01.1991
  Ing. Ivan Pohl Gorkého 15 Bratislava 811 01 17.01.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Krampl 3 320 € (50%) Pri Kolíske 9155/62 Bratislava 831 06
  Ing. Ivan Pohl 3 320 € (50%) Gorkého 15 Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Pri Kolíske 9155/62 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl Pri Kolíske 9155/62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.01.1991
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.01.1991
   23.09.2002Nové sidlo:
   Obchodná 4 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Pohl Gorkého 15 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.01.1991
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.01.1991
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Pohl Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   16.10.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, strojmi pre priemysel a obchod, poľnohospodárskymi strojmi, strojmi pre textilný priemysel, drevom a stavebnými materiálmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, kovmi a kovovými rudami, trvanlivými potravinami v spotrebiteľskom balení, papierenským tovarom, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, strojmi a technickými potrbami
   kúpa rozličného tovaru za účelom, jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, strojmi pre priemysel a obchod, poľnohospodárskymi strojmi, strojmi pre textilný priemysel, drevom a stavebnými materiálmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, kovmi a kovovými rudami, trvanlivými potravinami v spotrebiteľskom balení, papierenským tovarom, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, strojmi a technickými potrebami
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   15.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Ole Joergen Sorensen Raabjer 14 Karlslunde Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   21.05.1993Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, strojmi pre priemysel a obchod, poľnohospodárskymi strojmi, strojmi pre textilný priemysel, drevom a stavebnými materiálmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, kovmi a kovovými rudami, trvanlivými potravinami v spotrebiteľskom balení, papierenským tovarom, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, strojmi a technickými potrebami
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   20.05.1993Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Obchodná činnosť všetkého druhu /okrem komadít, na ktoré treba osobitné povolenie/ obchod s poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami a strojnými zariadeniami
   2. Obchod s produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, výrobkami pridružených výrob priemyselného tovaru všetkého druhu
   3. Obchod so strojmi na spracovanie dát, zariadení na drôtovú telekomunikáciu
   4. Poradenská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného a zahraničného tovaru
   5. Obchod s technikou a technológiami pre účely modernizácie a zvýšenia kapacít u tovarov, uvedených v odst. 1.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1991Nové obchodné meno:
   IBEA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Obchodná činnosť všetkého druhu /okrem komadít, na ktoré treba osobitné povolenie/ obchod s poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami a strojnými zariadeniami
   2. Obchod s produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, výrobkami pridružených výrob priemyselného tovaru všetkého druhu
   3. Obchod so strojmi na spracovanie dát, zariadení na drôtovú telekomunikáciu
   4. Poradenská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného a zahraničného tovaru
   5. Obchod s technikou a technológiami pre účely modernizácie a zvýšenia kapacít u tovarov, uvedených v odst. 1.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Algayer Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Martin Krampl Olšová 6 Bratislava
   Ing. Ivan Pohl Malinovského 15 Bratislava
   Ole Joergen Sorensen Raabjer 14 Karlslunde Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia