Vytvoriť faktúru

LINOREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LINOREX
IČO 00604127
DIČ 2020292714
IČ DPH SK2020292714
Dátum vzniku 14 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINOREX
Štefana Králika 7
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 632 230 €
Zisk 181 887 €
Kontaktné informácie
Email info@linorex.sk
Webová stránka http://www.GASTROMARKET.sk
Phone(s) +421264761457
Fax(es) 0264770575
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,447,146
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 451,385
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 451,385
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 160,074
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 67,174
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,289
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 181,856
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 4,992
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 993,725
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 522,661
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 469,808
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 52,853
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 202,836
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 198,883
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,447
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,436
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 316
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,637
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 268,228
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,323
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 244,905
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,036
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,036
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,447,146
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,246,724
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,081
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,081
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,046,117
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,046,117
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 181,887
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,422
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 677
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 677
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 193,803
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 145,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,287
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,524
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,394
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,586
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,942
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,942
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,638,118
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,632,230
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,563,036
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,079
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,205
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,910
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,399,592
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,957,197
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 54,833
D. Služby (účtová skupina 51) 111,580
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 231,606
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 166,959
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58,171
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,476
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,307
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,734
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,734
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,338
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,410
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,587
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 232,638
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 465,505
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,889
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 44
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 44
XII. Kurzové zisky (663) 5,845
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,212
O. Kurzové straty (563) 843
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,369
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,677
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 235,315
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 53,428
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 53,428
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 181,887
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
 • IČO:00604127 DIČ: 2020292714 IČ DPH: SK2020292714
 • Sídlo: LINOREX, Štefana Králika 7, 84108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 01.08.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dipl.Ing. Stefan Matucha 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.2015Nové predmety činnosti:
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Stefan Matucha Záhradná 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 01.08.2007
   25.04.2002Nové sidlo:
   Štefana Králika 7 Bratislava 841 08
   01.10.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   14.01.1991Nové obchodné meno:
   LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným