Vytvoriť faktúru

SERVICE INDUSTRY TRADE LTD. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SERVICE INDUSTRY TRADE LTD.
IČO 00604267
DIČ 2020314208
Dátum vzniku 22 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SERVICE INDUSTRY TRADE LTD.
Haburská 49/C
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 899 €
Zisk 1 182 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243640511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 59
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 59
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 59
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,189
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 63
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 226
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,900
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,248
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,865
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,542
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,502
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,182
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,383
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 69
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,149
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 498
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 397
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 212
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 10,899
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 899
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,140
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 532
C. Služby (účtová skupina 51) 2,192
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,726
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 206
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 684
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -469
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 269
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,759
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,724
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 98
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 98
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -97
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,662
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604267 DIČ: 2020314208
 • Sídlo: SERVICE INDUSTRY TRADE LTD., Haburská 49/C, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06 23.05.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dagmar Tabačková 6 639 € (100%) Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.2007Nové sidlo:
   Haburská 49/C Bratislava 821 01
   21.11.2007Zrušené sidlo:
   Syslia 42 Bratislava 821 05
   23.05.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tabačková Strmý vŕšok 6 Bratislava 841 06
   22.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   31.10.1996Nové sidlo:
   Syslia 42 Bratislava 821 05
   30.10.1996Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   "SERVICE INDUSTRY TRADE LTD., spol.s r.o."
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Tabačková Kolískova 10 Bratislava
   19.03.1995Zrušené obchodné meno:
   SERVIS INDUSTRY TRADE Ltd. spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných
   investičná činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Hummelova 7 Bratislava
   Alfred Siedlaczek Andres Hofergasse 30 Mauerbach Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1991Nové obchodné meno:
   SERVIS INDUSTRY TRADE Ltd. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných
   investičná činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Tabačková Hummelova 7 Bratislava
   Alfred Siedlaczek Andres Hofergasse 30 Mauerbach Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia