Vytvoriť faktúru

SIMAC Holding, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIMAC Holding, akciová
IČO 00604313
DIČ 2020438453
IČ DPH SK2020438453
Dátum vzniku 06 Februára 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SIMAC Holding, akciová
Bajkalská 30
82105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 231 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,958
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 9,958
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,580
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,310
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,090
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,538
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,578
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 40,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 40,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 52,612
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -41,803
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,231
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 960
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,200
C. Služby (účtová skupina 51) 2,200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,200
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,200
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 346
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 342
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,416
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,416
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,070
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,270
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604313 DIČ: 2020438453 IČ DPH: SK2020438453
 • Sídlo: SIMAC Holding, akciová, Bajkalská 30, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Richard Teichmann predseda Annagasse 6 Viedeň 1010 Rakúska republika 24.09.1992
  Ing. Otakár Závodský člen Krížna 3 Bratislava 06.02.1991
  Dipl. Ing. Emília Jusková člen Budyšínska 10 Bratislava 831 03 19.05.2004
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2011Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 05
   26.01.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 832 17
   22.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva Budyšínska 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 19.05.2004
   21.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Max Indermaur - člen Lungolago 70 Melide CH - 6815 Švajčiarsko Vznik funkcie: 04.12.2002
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1991
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1991
   25.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Richard Teichmann - predseda Annagasse 6 Viedeň 1010 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.09.1992
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1991
   Max Indermaur - člen Lungolago 70 Melide CH - 6815 Švajčiarsko Vznik funkcie: 04.12.2002
   24.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Holos - člen Palackého 54/20 Bratislava Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Dr. Richard Teichmann - predseda Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava
   25.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Holos - člen Palackého 54/20 Bratislava Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Dr. Richard Teichmann - predseda Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Ing. Otakár Závodský - člen Krížna 3 Bratislava
   24.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Podhora - člen Miloša Uhra 30 Trenčín
   Dr. Richard Teichmann Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Dipl.Ing. Otakár Závodský - predseda Krížna 3 Bratislava
   25.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Podhora - člen Miloša Uhra 30 Trenčín
   Dr. Richard Teichmann Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Dipl.Ing. Otakár Závodský - predseda Krížna 3 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Podhora Miloša Uhra 30 Trenčín
   Dr. Richard Teichmann Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   Dipl.Ing. Otakár Závodský Krížna 3 Bratislava
   10.10.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 832 17
   09.10.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   28.11.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Moser Brungasse 13-2540 Bad Voslau Rakúsko
   01.11.1993Nové predmety činnosti:
   poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
   automatizované spracovanie údajov
   obchodovanie a spravovanie majetkových a účastníckych podielov na iných organizáciach
   vývoj, financovanie a koordinácia realizácie investičných projektov
   31.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
   automatizované spracovanie údajov
   01.02.1993Nové predmety činnosti:
   poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
   automatizované spracovanie údajov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl. Ing. Karol Podhora Miloša Uhra 30 Trenčín
   Dr. Richard Teichmann Hotel Plus, Bulharská 72 Bratislava
   31.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Plánovanie, realizácia stavebných prác všetkého druhu, predovšetkým v oblastiach pozemného, inžinierskeho, cestného a staviteľstva, vykonávanie stavebných profesií, vykonávanie tepelných, chladiarenských zvukových a protipožiarnych izolácií zhotovovanie špeciálnych náterov, vykonanie rôznych podláh, kladenie dlažieb a obkladov ako i vykonávanie kamenárskych prác, stolárskych, tesárskych, pokrývačsakých, maliarskych, tapetárskych a maliarskych prác vrátane obnovy a opravy fasád, vykonávanie plynových, vodovodných a elektricklých inštalácií, obchod s tovarmi rôzneho druhu a prenájom tovarov rôzneho druhu, predovšetkým však v oblasti stavebných mechanizmov stavebných materiálov a stavebných strojov.
   Stavebná a pozemlková príprava, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb ako i ostatná investorská činnosť, poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov /investorov/ vrátane finančnej poradenskej činnosti.
   Výroba stavebných hmôt všetkého druhu, zvlášť betonových výrobkov /prefabrikáty, betónové prvky, transportbetón atď./ ako i obchodovanie s horeuvedenými výrobkami.
   Zakladanie spoločností alebo získanie podielov spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, ako je uvedené v bode 1-3, vlastníctvo a spravovanie takýchto podielov; prevzatie vedenia takýchto spoločností.
   Vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl.Ing. Ľubomír Lukáč SNPII. 78 Trnava
   Ing. Karl Heyny Hauptstrasse 107 Giesshubl Rakúsko
   06.02.1991Nové obchodné meno:
   SIMAC Holding, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Plánovanie, realizácia stavebných prác všetkého druhu, predovšetkým v oblastiach pozemného, inžinierskeho, cestného a staviteľstva, vykonávanie stavebných profesií, vykonávanie tepelných, chladiarenských zvukových a protipožiarnych izolácií zhotovovanie špeciálnych náterov, vykonanie rôznych podláh, kladenie dlažieb a obkladov ako i vykonávanie kamenárskych prác, stolárskych, tesárskych, pokrývačsakých, maliarskych, tapetárskych a maliarskych prác vrátane obnovy a opravy fasád, vykonávanie plynových, vodovodných a elektricklých inštalácií, obchod s tovarmi rôzneho druhu a prenájom tovarov rôzneho druhu, predovšetkým však v oblasti stavebných mechanizmov stavebných materiálov a stavebných strojov.
   Stavebná a pozemlková príprava, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb ako i ostatná investorská činnosť, poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov /investorov/ vrátane finančnej poradenskej činnosti.
   Výroba stavebných hmôt všetkého druhu, zvlášť betonových výrobkov /prefabrikáty, betónové prvky, transportbetón atď./ ako i obchodovanie s horeuvedenými výrobkami.
   Zakladanie spoločností alebo získanie podielov spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, ako je uvedené v bode 1-3, vlastníctvo a spravovanie takýchto podielov; prevzatie vedenia takýchto spoločností.
   Vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl.Ing. Ľubomír Lukáč SNPII. 78 Trnava
   Dipl.Ing. Otakár Závodský Krížna 3 Bratislava
   Ing. Karl Heyny Hauptstrasse 107 Giesshubl Rakúsko
   Ing. Róbert Moser Brungasse 13-2540 Bad Voslau Rakúsko