Vytvoriť faktúru

DENEB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DENEB
IČO 00604429
DIČ 2020334888
IČ DPH SK2020334888
Dátum vzniku 31 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DENEB
Rybničná 38/N/10425
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 903 €
Zisk -4 452 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243711537
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 160,871
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 91,154
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 91,154
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,549
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,573
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 28,032
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,717
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,478
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,880
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 598
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,381
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,756
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,756
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 364
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 260
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 858
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 843
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,871
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,309
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,292
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,271
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,979
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,452
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,562
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40,926
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 36,231
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,695
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 52,431
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,315
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,315
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,507
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,595
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,756
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,258
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 85
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 85
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,020
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 39,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 108,903
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 108,903
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,620
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 106,283
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,106
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,789
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,587
D. Služby (účtová skupina 51) 3,844
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,889
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,547
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,231
4. Sociálne náklady (527, 528) 111
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,598
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,399
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,399
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,203
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,683
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,297
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,063
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,063
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,234
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,289
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,492
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,452
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604429 DIČ: 2020334888 IČ DPH: SK2020334888
 • Sídlo: DENEB, Rybničná 38/N/10425, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07 31.01.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Karban 6 639 € (100%) Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2009Nové sidlo:
   Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 06
   06.10.2009Zrušené sidlo:
   Roľnícka 261 Bratislava
   03.11.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   fotografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Rybničná 38/N/10425 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.01.1991
   02.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   22.06.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   oprava a údržba cestných motorových vozidiel
   zemné práce - búracie, sekacie, kopacie práce
   21.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrotechnických, strojárskych a potravinárskych výrobkov
   21.01.1999Nové obchodné meno:
   DENEB, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   20.01.1999Zrušené obchodné meno:
   DENEB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   04.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov
   nákup a predaj elektrotechnických, strojárskych a potravinárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   03.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a potravinárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1991Nové obchodné meno:
   DENEB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Roľnícka 261 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a potravinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Karban Tbiliská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia