Vytvoriť faktúru

FORD HACKL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORD HACKL
Stav Zrušená
IČO 00604500
Dátum vzniku 22 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORD HACKL
Rožňavská 30
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604500
 • Sídlo: FORD HACKL, Rožňavská 30, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2004Zrušené obchodné meno:
   FORD HACKL spol. s r.o. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz a predaj nových a ojazdených osobných motorových vozidiel
   dovoz a predaj náhradných dielov, príslušenstva a doplnkov k osobným motorovým vozidlám
   poskytovanie diagnostických, sesrvisných a opravárenských služieb pre motorové vozidlá všetkých značiek
   dovoz a predaj pohonných hmôt, olejov, mazadiel, čistiacich a konzervačných prostriedkov ako i ďalších prostriedkov k prevádzke a údržbe motorových vozidiel
   vykonávanie nestrannej kontroly technického stavu motorových vozidiel na základe zmluvy s objednávateľom za účelom vydania kontrolného osvedčenia o technickom stave motorového vozidla
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 9.1.1991 č.j. 13/12459/133/90, registr. č.108006094 bola povolená zahraničnoobchodná činnosť v tomto rozsahu: a/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb, b/ vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv v bode a/ rozsahu povolenia, c/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - diagnostických výkonov, - propagácie výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách, - technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, servisnej činnosti, prevádzky, konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti, v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie, d/ dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., e/ prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie, f/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou opravárenskej a výrobnej činnosti na objednávku zahraničného zákazníka v oblasti automobilového priemyslu, g/ vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu f/ rozsahu povolenia. h/ prenájom základných prostriedkov - leasing
   Zrušeny spoločníci:
   Johann Hackl Bahnstrasse 82 Schleinbach Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.2003Nové obchodné meno:
   FORD HACKL spol. s r.o. - v likvidácii
   01.10.2003Zrušené obchodné meno:
   FORD HACKL spol. s r.o. - v likvidácií
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   FORD HACKL spol. s r.o. - v likvidácií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.04.1993Zrušené obchodné meno:
   FORD Hackl spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.03.1992Nové obchodné meno:
   FORD Hackl spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.03.1992Zrušené obchodné meno:
   FORD Hackl a Kohút spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Kohút Bratislava
   Martin Hackl Bahnstrasse 82 Schleinbach 2123 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1991Nové obchodné meno:
   FORD Hackl a Kohút spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz a predaj nových a ojazdených osobných motorových vozidiel
   dovoz a predaj náhradných dielov, príslušenstva a doplnkov k osobným motorovým vozidlám
   poskytovanie diagnostických, sesrvisných a opravárenských služieb pre motorové vozidlá všetkých značiek
   dovoz a predaj pohonných hmôt, olejov, mazadiel, čistiacich a konzervačných prostriedkov ako i ďalších prostriedkov k prevádzke a údržbe motorových vozidiel
   vykonávanie nestrannej kontroly technického stavu motorových vozidiel na základe zmluvy s objednávateľom za účelom vydania kontrolného osvedčenia o technickom stave motorového vozidla
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 9.1.1991 č.j. 13/12459/133/90, registr. č.108006094 bola povolená zahraničnoobchodná činnosť v tomto rozsahu: a/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb, b/ vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv v bode a/ rozsahu povolenia, c/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - diagnostických výkonov, - propagácie výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách, - technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, servisnej činnosti, prevádzky, konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti, v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie, d/ dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., e/ prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie, f/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou opravárenskej a výrobnej činnosti na objednávku zahraničného zákazníka v oblasti automobilového priemyslu, g/ vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu f/ rozsahu povolenia. h/ prenájom základných prostriedkov - leasing
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Kohút Bratislava
   Johann Hackl Bahnstrasse 82 Schleinbach Rakúsko
   Martin Hackl Bahnstrasse 82 Schleinbach 2123 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia