Vytvoriť faktúru

R B - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R B
IČO 00604518
DIČ 2020325010
IČ DPH SK2020325010
Dátum vzniku 24 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R B
Priehradná 75
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 285 839 €
Zisk -50 650 €
Kontaktné informácie
Email horvath@rb.sk
Phone(s) 0240201211, 0245259520, 00245259522, 0240201220, 0245259522
Fax(es) 0245259520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 236,510
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 78,479
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 78,479
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 13,651
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,522
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,306
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 156,850
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,778
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 136,518
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 136,162
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,162
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 356
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,554
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,200
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,354
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,181
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,181
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 236,510
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,111
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 42,356
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 42,356
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,232
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,232
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,624
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,624
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 48,549
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 48,549
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,650
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,399
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,384
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,714
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,962
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,708
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 163,238
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 62,304
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,304
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,376
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 41,066
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,675
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,128
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -311
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,777
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 285,839
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,056
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 250,797
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,408
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,578
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 333,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 59,482
D. Služby (účtová skupina 51) 95,750
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 155,673
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 113,426
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,761
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,486
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,430
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,130
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,668
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -47,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,621
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,397
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,413
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,413
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 984
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,396
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -49,690
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604518 DIČ: 2020325010 IČ DPH: SK2020325010
 • Sídlo: R B, Priehradná 75, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava 821 07 24.01.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Horváth 11 523 € (27.2%) Rajecká 40 Bratislava 821 07
  Ing. Peter Styk 11 523 € (27.2%) Bratislava 821 02
  Alena Ábelová 11 524 € (27.2%) Colnícka 929/4D Bratislava 851 10
  Ing. Lýdia Zajíčková 7 786 € (18.4%) Hálova 14 Bratislava-Petržalka 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.2014Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Zajíčková Hálova 14 Bratislava-Petržalka 851 01
   08.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Zajíčková 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   Lucia Zajíčková 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   09.01.2013Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Zajíčková 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   Lucia Zajíčková 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   08.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   03.02.2007Nové obchodné meno:
   R B, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu ustanovenom § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a v ich okolí
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   Alena Ábelová Colnícka 929/4D Bratislava 851 10
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok 900 68
   02.02.2007Zrušené obchodné meno:
   R B, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Colnícka 929/4D Bratislava 851 10
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Nová Lipnica 330 Dunajská Lužná
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   10.08.2006Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Colnícka 929/4D Bratislava 851 10
   09.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Beňadická 3008/19 Bratislava
   02.07.2003Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Beňadická 3008/19 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Nová Lipnica 330 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.01.1991
   01.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   28.12.1999Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   27.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   16.09.1999Nové sidlo:
   Priehradná 75 Bratislava 821 07
   15.09.1999Zrušené sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 07
   12.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia a montáž riadiacich, monitorovacích a automatizačných systémov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia
   vývoj meracej a regulačnej techniky, monitorovacích a automatizačných systémov, výroby a spotreby energií
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti racionalizácie výroby a spotreby energií
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   školiaca činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky a v oblasti riadiacich, monitorovacích a automatizačných systémov
   kúpa a prenájom systémov a zariadení pre racionalizáciu spotreby a výroby energií a ich komponentov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti so súhlasom autora
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   11.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská činnosť v oblasti zavádzania ASR, riadiacich a monitorovacích systémov a chemických výrobkov
   výroba, kúpa riadiacich, počítačových a monitorovacích systémov a ich komponentov, za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a servis počítačových systémov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   06.02.1996Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   05.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemických výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Ján Kander Černého 33 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   18.04.1995Nové sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 07
   17.04.1995Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava
   02.09.1993Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemických výrobkov
   konzultačná, poradenská činnosť v oblasti zavádzania ASR, riadiacich a monitorovacích systémov a chemických výrobkov
   výroba, kúpa riadiacich, počítačových a monitorovacích systémov a ich komponentov, za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a servis počítačových systémov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie na zákazku
   Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Ján Kander Černého 33 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   01.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj riadiacich, monitorovacích a počítačových systémov
   konzultačná, poradenská a obchodná činnosť v oblasti zavádzania ASR, riadiacich a monitorovacích systémov a chemických výrobkov
   obchodná činnosť v oblasti riadiacich a počítačových systémov a ich komponentov
   programové vybavenie k riadiacim a osobným počítačom
   projekčnú, montážnu a servisnú činnosť v oblasti zavádzania ASRTP
   projekčnú, montážnu a servisnú činnosť v oblasti zavádzania ASRTP
   zahraničnoobchodnú činnosť
   /vývoz a dovoz vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb/
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Ján Kander Černého 33 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.01.1991Nové obchodné meno:
   R B, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj riadiacich, monitorovacích a počítačových systémov
   konzultačná, poradenská a obchodná činnosť v oblasti zavádzania ASR, riadiacich a monitorovacích systémov a chemických výrobkov
   obchodná činnosť v oblasti riadiacich a počítačových systémov a ich komponentov
   programové vybavenie k riadiacim a osobným počítačom
   projekčnú, montážnu a servisnú činnosť v oblasti zavádzania ASRTP
   projekčnú, montážnu a servisnú činnosť v oblasti zavádzania ASRTP
   zahraničnoobchodnú činnosť
   /vývoz a dovoz vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb/
   Noví spoločníci:
   Alena Ábelová Buďonného 19 Bratislava
   Ing. Andrej Adamec Exnárova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Horváth Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Ján Kander Černého 33 Bratislava
   Prom. mat. Milan Mega Obežná 12 Bratislava
   Ing. Peter Styk Kozmonautická 15 Bratislava
   Ing. Zoltán Wandracsek Semenárska 7 Bratislava
   Ľubomír Zajíček 612 Plavecký Štvrtok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia