Vytvoriť faktúru

S - TOURS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S - TOURS
IČO 00604526
DIČ 2020295013
IČ DPH SK2020295013
Dátum vzniku 14 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - TOURS
Laurinská 2
81499
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 286 045 €
Zisk 277 €
Kontaktné informácie
Email mackova@s-tours.sk
Phone(s) 0252621203, 0254431802, 0262521201
Fax(es) 0254435517
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,050
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,050
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,308
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,289
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 26,150
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,950
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,261
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,486
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 109,339
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,685
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29,343
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 40,241
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -51,815
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 277
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,654
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,111
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 79,360
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,987
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 41,289
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,353
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,731
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 286,045
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 281,042
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 40
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,963
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 284,365
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,656
C. Služby (účtová skupina 51) 245,561
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,013
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 258
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 57
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,820
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,680
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,825
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 446
N. Kurzové straty (563) 47
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 399
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -442
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,238
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604526 DIČ: 2020295013 IČ DPH: SK2020295013
 • Sídlo: S - TOURS, Laurinská 2, 81499, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01 17.04.1997
  Mgr. Eleonóra Muňková Slepá 4045/4 Bratislava 811 01 18.01.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Macková 3 319 € (50%) Višňová 7/A Bratislava 831 01
  Mgr. Eleonóra Fedorová 3 319 € (50%) Slepá 4 Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.03.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   09.02.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene az slovenskú menu v hotovosti
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eleonóra Muňková Slepá 4045/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 18.01.2005
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.02.1991
   23.12.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.04.1997
   Mgr. Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.02.1991
   22.12.2004Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Slepá 4 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Višňová 7/A Bratislava 831 01
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   18.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Slepá 4 Bratislava
   17.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   André Lankisch Lemnického 3 Praha Česká republika
   16.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Eva Macková Na Revíne 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Macko Na Revíne 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   S - TOURS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 814 99
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.02.1993Zrušené obchodné meno:
   S - TOUR, spoločnosť s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.02.1991Nové obchodné meno:
   S - TOUR, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Macko Na Revíne 15 Bratislava
   Eleonóra Muňková Riečna 2 Bratislava
   André Lankisch Lemnického 3 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia