Vytvoriť faktúru

INS- inštalačná stavebná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INS- inštalačná stavebná
IČO 00604542
DIČ 2020300546
IČ DPH SK2020300546
Dátum vzniku 23 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INS- inštalačná stavebná
Zátišie 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 628 374 €
Zisk 197 753 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,557,483
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 59,933
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 59,933
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 32
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 59,901
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 916,535
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 114,972
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 114,972
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 440,919
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 384,253
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 384,253
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 45,846
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,220
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 360,644
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,206
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 355,438
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 581,015
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,281
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 451,763
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 126,971
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,557,483
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 943,827
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,264
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,264
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,882
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,882
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 21,514
2. Ostatné fondy (427, 42X) 21,514
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 706,414
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 706,414
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197,753
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 492,473
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,785
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,270
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,515
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 458,626
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 268,341
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 268,341
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 143,138
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,172
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,821
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,620
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 534
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,062
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,062
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 121,183
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 121,183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,613,671
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,628,374
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,613,671
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,472
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,231
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,349,981
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,509,842
D. Služby (účtová skupina 51) 1,377,987
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 390,466
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 286,796
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 97,069
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,601
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,457
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,167
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,167
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 20,391
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,671
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 278,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 725,842
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,509
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 687
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 687
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,820
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,474
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 259,919
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 62,166
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 62,166
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 197,753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604542 DIČ: 2020300546 IČ DPH: SK2020300546
 • Sídlo: INS- inštalačná stavebná, Zátišie 12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11 23.08.1993
  Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27 13.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Starosta 7 121 € (50%) Dunajská 20 Nitra 949 11
  Ing. Karel Rýz 7 121 € (50%) Železničná 11 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.06.2014Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - v oblasti elektrických zariadení
   10.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   28.04.2006Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   13.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 23.08.1993
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   12.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karel Ryz Železničná 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ryz Železničná 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   25.08.1999Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ryz Železničná 11 Bernolákovo
   24.08.1999Zrušené sidlo:
   Martanovičova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných stavieb, poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie elektroinštalačných prác
   montáž, opravy, revízie plynových zariadení: montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie tlakových zariadení
   Noví spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Ing. Karel Ryz Železničná 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   22.08.1993Zrušené obchodné meno:
   INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných prác v plnom rozsahu v oblasti údržby, rekonštrukcie, investičnej výstavby a súvisiacej prepravnej činnosti pre tieto práce
   2/ montáž, opravy, plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   3/ montáž, opravy tlakových zariadení
   4/ montáž, opravy elektroinštalačných prác
   5/ technicko-poradenská činnosť v oblasti stavebných prác
   6/ vykonávanie obchodnej činnosti, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Černý Februárového víťazstva 2420/2 Malacky
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Ing. Pavel Husárik Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Junova 10 Bratislava
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1991Nové sidlo:
   Martanovičova 19 Bratislava
   16.07.1991Zrušené sidlo:
   Júnova 10 Bratislava
   23.01.1991Nové obchodné meno:
   INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Júnova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných prác v plnom rozsahu v oblasti údržby, rekonštrukcie, investičnej výstavby a súvisiacej prepravnej činnosti pre tieto práce
   2/ montáž, opravy, plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   3/ montáž, opravy tlakových zariadení
   4/ montáž, opravy elektroinštalačných prác
   5/ technicko-poradenská činnosť v oblasti stavebných prác
   6/ vykonávanie obchodnej činnosti, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Noví spoločníci:
   Štefan Černý Februárového víťazstva 2420/2 Malacky
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Ing. Pavel Husárik Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Junova 10 Bratislava
   Michal Starosta Dunajská 1 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia