Vytvoriť faktúru

AURUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AURUS
IČO 00604551
DIČ 2020317079
IČ DPH SK2020317079
Dátum vzniku 24 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURUS
Trnavská 80
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 992 021 €
Zisk 87 884 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244373674, +421244373876, +421244373893, +421244373929, +421244373942
Fax(es) 0376503206
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 337,469
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 93,253
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 93,253
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,900
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,043
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,310
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 238,784
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,597
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 393
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,204
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,629
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 13,629
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,629
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 127,016
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 81,171
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,171
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,722
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 95,542
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,334
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 88,208
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,432
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 454
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,479
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,499
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 337,469
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,067
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -725
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -725
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,884
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,348
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,328
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,328
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 219,841
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,517
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,517
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 143,394
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,434
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,389
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,737
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 370
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,179
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 54
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 54
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 991,664
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 992,021
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 50,024
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 941,641
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 338
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,337
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,888
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,564
D. Služby (účtová skupina 51) 621,360
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 147,993
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,768
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,124
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,101
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,711
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,422
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,422
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 240
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,684
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 288,853
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 750
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 737
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,179
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,163
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,429
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 110,255
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,371
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,371
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604551 DIČ: 2020317079 IČ DPH: SK2020317079
 • Sídlo: AURUS, Trnavská 80, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 24.01.1991
  Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42 24.01.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Stanislav Klimo 3 983 € (20%) Istrijská 93 Bratislava 841 07
  Blažej Orbán 3 983 € (20%) Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
  RNDr. Igor Kravár 3 983 € (20%) Bratislava 841 02
  RNDr. Rudolf Levčík 3 983 € (20%) Slnečná 674/14 Dunajská Lužná 900 42
  RNDr. Róbert Sýkora 3 983 € (20%) Suché Miesto 1930/19 Chorvátsky Grob 900 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.05.2009Noví spoločníci:
   Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
   RNDr. Róbert Sýkora Suché Miesto 1930/19 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Školská 1546/41 Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42 Vznik funkcie: 24.01.1991
   21.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   26.01.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, konferencii a školení v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   25.01.2007Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   16.11.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Rudolf Levčík Slnečná 674/14 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Igor Kravár Tranovského 2146/7 Bratislava 841 02
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Blažej Orbán Sputniková 3253/15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   15.11.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra 900 01
   RNDr. Rudolf Levčík časť Jánošíková 674 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   27.08.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.01.1991
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.01.1991
   26.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo P. Horova 10 Bratislava 841 07
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   27.09.2001Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   RNDr. Róbert Sýkora Polárna 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo P. Horova 10 Bratislava 841 07
   Prom.mat. Blažej Orbán Sputniková 15 Bratislava 821 02
   26.09.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava 841 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   07.06.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra 900 01
   RNDr. Rudolf Levčík časť Jánošíková 674 Dunajská Lužná 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava 841 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   08.10.1993Nové sidlo:
   Trnavská 80 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   07.10.1993Zrušené sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava 842 21
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Tomášikova 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   RNDr. Jaromír Mráz Vilová 25 Bratislava
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1992Nové sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava 842 21
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku /nevzťahuje sa na činnosť podľa autorského zákona/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti produktov software, hardware a počítačového príslušenstva
   výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
   poradenstvo - konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   03.06.1992Zrušené sidlo:
   Jelšova 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ vývoj software
   b/ konzultačné služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky
   c/ sprostredkovanie a predaj software produktov
   d/ výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky.
   24.01.1991Nové obchodné meno:
   AURUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jelšova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ vývoj software
   b/ konzultačné služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky
   c/ sprostredkovanie a predaj software produktov
   d/ výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou 919 01
   RNDr. Igor Kravár Tomášikova 6 Nitra 949 01
   RNDr. Rudolf Levčík Stavbárska 9 Martin 036 01
   RNDr. Jozef Mihál B.S. Timravy 10/21 Žilina 010 08
   RNDr. Jaromír Mráz Vilová 25 Bratislava
   Prom.mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie 049 41
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia