Vytvoriť faktúru

Dana Kleinert design - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dana Kleinert design
IČO 00604569
DIČ 2020848104
IČ DPH SK2020848104
Dátum vzniku 22 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dana Kleinert design
Panská 17
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 131 €
Zisk -4 177 €
Kontaktné informácie
Email office@kleinert.sk
Phone(s) 0905334443, 0903459833
Mobile phone(s) 0911459833, 0903459833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 149,452
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,965
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -20
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,257
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 149,452
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -186,800
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,298
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -197,199
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,177
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 336,252
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 360
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 293,867
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,436
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,464
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,606
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 264,361
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,025
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,131
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,002
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,582
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,547
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 55,907
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 21,628
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,126
C. Služby (účtová skupina 51) 5,129
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,726
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 276
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,776
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,701
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 441
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 440
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -441
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,217
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604569 DIČ: 2020848104 IČ DPH: SK2020848104
 • Sídlo: Dana Kleinert design, Panská 17, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. art. Dana Kleinert Klincová 9 Bratislava 821 08 09.08.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. art. Dana Kleinert 13 279 € (100%) Klincová 9 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Schill Búdkova 34 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Schill Búdková 34 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.08.2005
   29.05.2008Nové sidlo:
   Panská 17 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   textilná výroba
   odevná výroba
   spracovanie kože
   výroba kožených a kožušinových výrobkov
   výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
   oprava odevov, textilu a bytového textilu
   28.05.2008Zrušené sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie software
   sprostredkovanie služieb v oblasti údržby výpočtovej techniky
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a obchodu
   24.09.2005Nové sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti reklamy
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti designu
   vyučovanie v odbore umenia
   propagačná a reklamná činnosť
   veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. art. Dana Kleinert Klincová 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. art. Dana Kleinert Klincová 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Mária Schill Búdková 34 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.08.2005
   23.09.2005Zrušené sidlo:
   Pražská 6 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Boriš Bagarova 28 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1999
   29.06.2005Nové obchodné meno:
   Dana Kleinert design s.r.o.
   28.06.2005Zrušené obchodné meno:
   ASA Automation Systems Advising, spol. s r.o.
   25.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Mária Schill Búdkova 34 Bratislava 811 04
   24.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Szabóová Bílikova 9 Bratislava
   22.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Boriš Bagarova 28 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1999
   21.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Boriš Bagarova 28 Bratislava
   21.12.1999Nové sidlo:
   Pražská 6 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Szabóová Bílikova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Boriš Bagarova 28 Bratislava
   20.12.1999Zrušené sidlo:
   Pražská 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Szabóová Bíliková 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Szabóová Bíliková 9 Bratislava
   15.02.1995Nové sidlo:
   Pražská 6 Bratislava 811 04
   14.02.1995Zrušené sidlo:
   Mudroňova 27 Bratislava 811 01
   15.08.1994Nové obchodné meno:
   ASA Automation Systems Advising, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie software
   sprostredkovanie služieb v oblasti údržby výpočtovej techniky
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Szabóová Bíliková 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Szabóová Bíliková 9 Bratislava
   14.08.1994Zrušené obchodné meno:
   PROTOS, spol.s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti software, hardware a ostatných produktov zabezpečujúcich fungovanie systémov riadenia
   výskum, vývoj, návrh a realizácia automatizovaných systémov riadenia a automatizovaných riadiacich a správnych agend i automatizácie riadenia technologických procesov
   poskytovanie služieb v oblasti prevádzkovania a údržby technického a programového vybavenia
   expertízna, konzultačná, poradenská a posudková činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Šenkarčin Ulbrichtova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.10.1993Noví spoločníci:
   Igor Šenkarčin Ulbrichtova 5 Bratislava
   26.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Peter Kreybig Mudroňova 27 Bratislava
   Igor Šenkarčin Ulbrichtova 5 Bratislava
   22.01.1991Nové obchodné meno:
   PROTOS, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 27 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti software, hardware a ostatných produktov zabezpečujúcich fungovanie systémov riadenia
   výskum, vývoj, návrh a realizácia automatizovaných systémov riadenia a automatizovaných riadiacich a správnych agend i automatizácie riadenia technologických procesov
   poskytovanie služieb v oblasti prevádzkovania a údržby technického a programového vybavenia
   expertízna, konzultačná, poradenská a posudková činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Peter Kreybig Mudroňova 27 Bratislava
   Igor Šenkarčin Ulbrichtova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia