Vytvoriť faktúru

REMARK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMARK
IČO 00604674
DIČ 2020312019
IČ DPH SK2020312019
Dátum vzniku 10 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMARK
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 854 505 €
Zisk 79 790 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253413522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,361,860
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 135,829
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 135,829
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 26,628
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 94,554
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,647
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,219,702
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,263
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,263
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,121,268
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,116,682
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,116,682
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,420
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 97,171
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,334
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 91,837
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,329
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,329
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361,860
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,099,191
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,163
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,163
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,010,598
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,010,598
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,790
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,262,669
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 45,544
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 40,562
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,326
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,656
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 55,823
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,562
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,562
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,396
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,582
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,795
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,570
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,918
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,302
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,302
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,152,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,854,545
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,854,505
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,825,857
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,648
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,715,126
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,321,461
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,972
D. Služby (účtová skupina 51) 119,903
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 197,324
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 122,888
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 27,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,311
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,125
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,550
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 50,812
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 50,812
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,103
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,001
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 139,379
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 386,521
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
XII. Kurzové zisky (663) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 34,342
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28,922
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28,922
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -34,301
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 105,078
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,288
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,240
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 48
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604674 DIČ: 2020312019 IČ DPH: SK2020312019
 • Sídlo: REMARK, Priemyselná 6, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava 03.04.1996
  Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava 29.10.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Černák 2 258 € (34%) Zelinárska 2 Bratislava
  Ing. Renáta Mračnová 2 191 € (33%) Na Hrebienku 34 Bratislava
  Ing. Zoltán Černák 2 191 € (33%) Miletičova 26 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2006Nové obchodné meno:
   REMARK spol. s r.o.
   18.12.2006Zrušené obchodné meno:
   REMARK spol. s.r.o
   16.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava Vznik funkcie: 03.04.1996
   Ing. Renáta Mračnová Na Hrebienku 34 Bratislava Vznik funkcie: 29.10.2001
   15.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Renáta Černáková Na Hrebienku 34 Bratislava
   21.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Roman Černák Zelinárska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Černáková Na Hrebienku 34 Bratislava
   20.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   28.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   01.08.1994Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   31.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   14.04.1994Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie obchodu s tovarom
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnostami
   sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   13.04.1994Zrušené sidlo:
   Bojnicka 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodných operácií
   realitná kancelária
   výrobná kooperácia v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a stavebnej výroby
   poradenská činnosť pri výbere výrobných programov
   komplexné zabezpečenie výstav
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   služby v organizovaní zdravotnej rehabilitácie a v športe
   sprostredkovacie služby v oblasti domáceho cestovného ruchu
   reklamná a propagačná a sprostredkovateľská činnosť a výroba video
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1990Nové obchodné meno:
   REMARK spol. s.r.o
   Nové sidlo:
   Bojnicka 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodných operácií
   realitná kancelária
   výrobná kooperácia v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a stavebnej výroby
   poradenská činnosť pri výbere výrobných programov
   komplexné zabezpečenie výstav
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   služby v organizovaní zdravotnej rehabilitácie a v športe
   sprostredkovacie služby v oblasti domáceho cestovného ruchu
   reklamná a propagačná a sprostredkovateľská činnosť a výroba video
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Černák Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia